Sunday, June 16, 2024

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 20 ပၢႆ

Must read

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 20 ပၢႆ။

ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ/ လွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် သင်ၶ ၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 21 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ ၶူးသွၼ်ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ– “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ တႄႉ မီးဝႆႉ 2 ၸုပ်ႈ။ ၸုပ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်း 92 တူၼ်၊ ၸပ်းတၢင်းလင်ၼႆႉ 21 တူၼ်။ တင်းမူတ်းတေမီး 100 ပၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႅၵ်ႈၵၼ်ယူႇဝႆႉ သွင်ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢၼ်ၸပ်းထႅင်ႈတၢင်းလင်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈသင် ၼင်ႇၵဝ်ႇ”-  ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ၸုပ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်း 92 တူၼ် ၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃး တင်းၼမ်ယဝ်ႉလႄႈ ထႅင်ႈ 4 ဝၼ်း ၵၵ်းတူဝ်တဵမ် 21 ဝၼ်း၊ တေလႆႈဢွၵ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၵၵ်းတူဝ်ယဝ်ႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။   

“  ၸုပ်ႈ 2 တႄႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈဢေႃႈတႃႇတေလႆႈဢွၵ်ႇ ။ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် တီႈဝတ်ႉ တင်းသွင်ၸုပ်ႈၼႆႉ လႆႈၵၵ်းတူဝ်ယူတ်းယႃ  ၶၢဝ်းတၢင်း 21 ဝၼ်း။ သင်ဝႆႉ 14 ဝၼ်း ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈတမ်း ၸႂ်။ ပေႃးပဵၼ်မႃးထႅင်ႈ ၵူဝ်လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ထႅင်ႈလၢႆၵမ်းလႄႈ  ၸင်ႇဝႆႉ 21 ဝၼ်း”- ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇတိတ်ႉၸ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

  တႃႇလွင်ႈသုင်းသွမ်း လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ တီႈ ၸမ်/ ၵႆ လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်မႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇတႄႉ  ထုၵ်ႇ Lockdown ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇတိတ်ႉၸလၢတ်ႈ။

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ပီ 2021 ၼႆႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တင်းမူတ်း 147 တူၼ်။ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း  ဢမ်ႇယွမ်း 300 တူၼ်  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း