Friday, March 1, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈ တေဢွၼ်ႁူဝ်မေးၵုမ်း ဢွင်ႈတီႈၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး  

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် မေးၵုမ်းလုမ်းလႃး ၵွင်းမူး ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင် မိူင်းၼွင်လႄႈ ဢူးမၢင်ႇ ၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင် ၸဝ်ႈသေးၵုင်း ဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင် မိူင်းၼွင်
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်မ (ဝဵင်းဢိၼ်း)/ ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင် မိူင်းၼွင်

ဝၼ်းတီႈ 20/1/2024 ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၼႂ်းပၢင်ၾိုၵ်ႉၽွၼ်း လင်ႇၵႃႇ လိၵ်ႈလူင်တႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 1 တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆ ၸၢၵ်ႈ တေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼႆႉသေ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၸရေး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵွင်းမူးၽႃယေး ဢၼ်ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင် မိူင်းၼွင် ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူင်ယၢဝ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သီရိထမ်မ (ဝဵင်းဢိၼ်း) ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢွင်ႈတီႈၵိူတ်ႇ ႁိူၼ်းၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင် မိူင်းၼွင် တီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႇဝႆႉၵွင်းမူး သူႇၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵွင်ႈမူးၽႃယေး။ လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၶိုၼ်းဢုပ်ႇတၵ်ႇၵႃႇတင်းဝၢၼ်ႈၸိင်းသေ တေၶိုၼ်းမေးၵုမ်းလုမ်း လႃး ဝႃႈတေဝႆႉမိူၼ်ၵဝ်ႇႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် တေၶိုၼ်းႁဵတ်းဢၼ်မႂ်ႇႁႃႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်သင် ၵူၺ်းၵႃႈ တေ သိုပ်ႇလုမ်းလႃးပူၵ်းပွင်ၵႂႃႇယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶုမ်ၸဝ်ႈသေးၵုင်း
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်မ (ဝဵင်းဢိၼ်း)/ ဢူးမၢင်ႇ ၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင် ၸဝ်ႈသေးၵုင်း ဝၢၼ်ႈၸိင်း

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢူးမၢင်ႇ ၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင် ၸဝ်ႈသေးၵုင်း ဢၼ်မီးဝႆႉႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈၵဝ်ႇ ၾၢႆႇတူၵ်းၵျွင်းလူင် ဝၢၼ်ႈၸိင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမေးၵုမ်းလုမ်းလႃးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

“သွင်ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၶူးမေႃလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်တီႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း၊ တီႈၶူၼ်ႉၶႆႈပိုၼ်း၊ တီႈလီ ယုၵ်ႉယွင်ႈၼပ်ႉယမ် ၽူႈဢၼ်မီးၵုင်ႇမုၼ်ၼိူဝ် လိၵ်ႈလၢႆးၽႃသႃႁဝ်းၼႆသေ ၸင်ႇၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ တေမေးၵုမ်း ႁႂ်ႈပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီတိူဝ်းမႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇ”- ၸဝ်ႈၶူး သီရိထမ်မ (ဝဵင်းဢိၼ်း) သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတႃႇတေမေးၵုမ်းလုမ်းလႃး သွင်ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ ဝၢႆးပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ တေယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸရေးလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ တေၶိုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင် ၸဝ်ႈသေးၵုင်း
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်မ (ဝဵင်းဢိၼ်း)/ ၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင် ၸဝ်ႈသေးၵုင်း

“မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸရေးမိူင်းတႆး ႁပ်ႉႁူႉဝႆႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၶိုၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈ ႁဝ်းတေၸၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၶုမ်ဢူးမၢင်ႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ် တေၸႂ်ႉငိုၼ်းတွင်းၵႃႈႁိုဝ်လႄႈ တေၸၢင်ႈမေႃမိုဝ်း(ၵေႃႇသၢင်ႈ) ၵေႃႉလႂ် ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈတေမေးၵုမ်းတႄႉ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးပၢင်ဝၢတ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ တေၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ် ထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈယူႇ” – ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်မလၢတ်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢွင်ႈတီႈၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင် မိူင်းၼွင်လႄႈ ဢူးမၢင်ႇ ၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင် ၸဝ်ႈသေးၵုင်းၼႆႉ ယူႇဝႆႉ ၼႂ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၼင်ႇၵၼ်။ ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင် မိူင်းၼွင်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း