Thursday, May 30, 2024

ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းတႆး မႃးႁဵၼ်း တီႈဝတ်ႉသွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရိယတ်ႉတိ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း (ဝတ်ႉသွင် ၽႅၼ်ႇလိၼ်တႆး – ထႆး) ၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်း။

ႁူင်းႁဵၼ်းပရိယတ်ႉတိ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ပၺ်ႇၺႃႇသႃမိ/ ႁူင်းႁဵၼ်းပရိယတ်ႉတိ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း

ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တၢင်းထုင်ႉသၼဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီးလႄႈ မိူင်းၼွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၵၼ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရိယတ်ႉတိ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် တူင်ႇဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တင်းမူတ်းမီးသင်ၶၸဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း 65 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ပၺ်ႇၺႃႇသႃႇမိ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းႁဝ်းသွင်ၸုမ်းယိုဝ်း ၵၼ်မႃးၼႆႉ ဝၢၼ်ႈႁၢမ်း၊ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈႁၢမ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃး။ ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ မုၼ်ၸၢင်းၶဝ် ပၢႆႈမႃးသေ လႆႈႁပ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၼႆႉ မီး 64-65 တူၼ်။ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း သၼဵၼ်း၊ လၢႆး ၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီးလႄႈ မိူင်းၼွင်။ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးၼမ်တီႈသုတ်းတႄႉ တေပဵၼ်တၢင်းထုင်ႉသၼဵၼ်း – လၢႆးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူႈပီ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းပရိယတ်ႉတိၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 40 ပၢႆ ပီၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ တိူဝ်း ၼမ်မႃး ၵူႈပီ။ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈၸႂ်ႉၸၢႆႇလဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်း တေႃႇလိူၼ်ၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသဵင်ႈၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 35,000 ဝၢတ်ႇ။

သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ပၺ်ႇၺႃႇသႃမိ/ ႁူင်း ႁဵၼ်းပရိယတ်ႉတိ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း

“တေၸႂ်ယႂ်ႇတူၵ်းၵွၵ်းသွႆး တီႈဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇႁဝ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလီ ၵွပ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼမ်လႄႈ တေၸႂ်ယႂ်ႇ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း NGO ၶဝ်မႃးၸွႆႈၼႆၵေႃႈ ပိူၼ်ႈတတ်းၶၢတ်ႇ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉမႃး မီး 7-8 ပီယဝ်ႉ။ တေဝႃႈၸႂ်ယႂ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၶဝ် မႃးၸွႆႈၼႆၵေႃႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ပႆႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် လႆႈႁႃငိုၼ်းႁင်းၵူၺ်းထႅင်ႈသေ ႁႃသိုဝ်ႉမႃးတုမ်ႈႁုင်လဵင်ႉၽိူမ်ႉထႅင်ႈ။ ငိုၼ်းတီႈႁႃမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈတၵ်ႉၵႃႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁူႉတီႈ ဝတ်ႉၼႆႉ မီးႁူင်းႁဵၼ်းၼႆသေ မႃးလူႇၵၼ်ၵေႃႉဢိတ်းၵေႃႉဢွတ်း မႃးႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းၵၢၼ် ၵႂႃႇ ပဵၼ်လိူၼ်လႂ်လိူၼ်ၼၼ်ႉ”- ၸဝ်ႈၶူး ပၺ်ႇၺႃႇသႃမိ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်း ပရိယတ်ႉတိ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်းၼႆႉ လႆႈတႄႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1978 ။ တီႈဝတ်ႉၼႆႉ တင်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ႁူင်း ႁဵၼ်းပရိယတ်ႉတိ တႃႇၸွႆႈလိူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇမီးပေႃႈမႄႈ တုၵ်ႉၶ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း မီးတႄႉ ယူႇတီႈ ၼႂ်းတပ်ႉ သိုၵ်းသေ လႆႈၸွႆႈဝႆႉ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇမႃးတႃႇသေႇ။ ဝၢႆးၶုၼ်သႃႇ ဝၢင်းၶိူင်ႈယဝ်ႉ လွင်ႈ ၵၢၼ်ႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ။

ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း
ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း

ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇၸေႃးတိၵ ပဵင်းလူင် ၶိုၼ်းဢွၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးသေ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈ ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႃငိုၼ်းတွင်း တၢင်းၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းသေ မႃးႁူမ်ႈၸွႆႈ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၼႆႉမႃး ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉမႃး မီးမွၵ်ႈ 8 ပီယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တေဢၢၼ်းပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းပရိယတ်ႉတိၼႆႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ၵႃႈလႆႈသိုပ်ႇပိုတ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ  ပီၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸဝ်ႈသၢင်ႇ ပႆႇမႃးယူႇၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီထႅင်ႈ”- ၸဝ်ႈၶူး ပၺ်ႇၺႃႇသႃမိလၢတ်ႈ။

ႁူင်းႁဵၼ်းပရိယတ်ႉတိ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်းၼႆႉ ၸဵမ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ မုၼ်ၸၢင်း ဢၼ်မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ မီး 60 တူၼ်ပၢႆ။ ၽႃသႃ ဢၼ်ပူင်သွၼ်ပၼ်သမ်ႉ တေပဵၼ်လိၵ်ႈထမ်း လေႃးၵီႇလေႃးၵုၵ်ႉ၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းလႄႈ ပၢႆးၼပ်ႉ ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵွင်ႉၵၼ်ဝႆႉ တၢင်းၵေႃးသေႃးၼေႃ (ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၼွၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး)။ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶူးပူင် သွၼ်ဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း 4 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼတီႈၸမ်/ ၵႆ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၵုသူလ်တႃႇၼ ႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ထိုင် သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းႁူင်း ႁဵၼ်း ပရိယတ်ႉတိ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တႃႇၼ ၵႃႈၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်းလႄႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းၸိုင်  လူႇတၢၼ်းမႃးလႆႈတီႈယေးငိုၼ်း (ထႆး) 020234629333 ၸိုဝ်ႈယေးငိုၼ်း Government Savings Bank (ออมสิน) ၸိုဝ်ႈၽူႈႁပ်ႉငိုၼ်းသမ်ႉ วัดฟ้าเวียงอินทร์ เพื่อทุนการศึกษาสามเณร ဢမ်ႇၼၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 087-1764170 (ထႆး) ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇသႃမိ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ၼႆႉၵေႃႈလႆႈ။

ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝတ်ႉၵဝ်ႇၵႄႇ ပဵၼ်ဝတ်ႉသွင်ၽႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ဝတ်ႉၼႆႉ မီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီသႃသၼႃ 2400 ပုၼ်ႉ။ ပေႃးမႃးသွၼ်ႇတူၺ်းထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ မီးမႃးပၢၵ်ႇပီပၢႆယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼရေးသူၼ် ၵေႃႇဝႆႉၼႆၵေႃႈဝႃႈ။ ထိုင်မႃး ပီသႃသၼႃ 2511 – 2512 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ႁၼ်မႅၼ်ႈသေ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်း ၸိူင်း ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်သင်ၶလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆသေ မေႃမိုဝ်း လုင်းၸၼ်ႇတႃႇ မိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉ ဢွၼ်မႄးၵေႃႇလုမ်းလႃးမႃး ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။

မိူဝ်ႈထိုင်မႃး ပီ 2521-2522 သမ်ႉ ယူႇတီႈလုင်းၸရေးထီး ပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇသေ မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးထႅင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈထိ 2 ။ ထိုင် မႃး 2554 – 2556 ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃႇသႃႇမိ ဢၼ်ၵွၼ်းဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်းယၢမ်းလဵဝ်(พระอาจารย์ปรีชา ปญญาสาโร รก.เจ้าอาวาส วัดฟ้าเวียงอินทร์) ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးသေ မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးထႅင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈလိုၼ်းသုတ်း လႆႈဝႃႈ မႄးမႃးသၢမ်ပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း