Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယႃႉတီႈယူႇၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သင်ႇယႃႉထႅဝ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၵၢင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ တႄႇယႃႉယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ယႃႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁွင်ႈထႅဝ် ၾၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈငူပ်ႉငီႉ ပၼ် ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင် ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၽွင်းၶဝ်ဢဝ်ၸၢၵ်ႈၵႃးမႃးၵူၼ်ႇယႃႉထႅဝ်ႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမႆၶၢတ်ႈႁႄႉဝႆႉ ႁူဝ်တၢင်းႁၢင် တၢင်းႁူဝ်သေ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸမ်။ ၸဝ်ႈၶွင်ႁွင်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် -...

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင်  

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၵုမ်းၵမ် မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ငိုၼ်းၶႄႇမွၵ်ႈ 10 လၢၼ်ႉယႂၼ်ႊ (ၶၼ်ငိုၼ်းယၢမ်းလဵဝ် 100 ယႂၼ် လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 48,400 ပျႃး) လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆတူဝ်တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁိုင် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇတိတ်းတေႃႇလႆႈ

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇႁိုင် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵပ်း ၾူၼ်း ၸူးဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတင်းႁိူၼ်းယေး ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢႆးႁွမ် ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယႃႉၵွင်းမူး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢင်ႈဝႆႉ တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး

ႁၢင်ႈ VDO ဢၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ထုပ်ႉယႃႉၵွင်းမူးလူင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢင်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽႄႈလိုဝ်း ဢွၵ်ႇမႃးၼိူဝ် Social Media လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင် ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 8/1/2024 ၼႆႉ ႁၢင်ႈ VDO လွင်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ထုပ်ႉယႃႉ ၵွင်းမူးလူင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢင်ႈဝႆႉ တီႈပွႆႉ...

ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တီႉၺွပ်း ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇပွႆႇ

ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်ၾႃႉ ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၵဝ်းၵၢင်ႉ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇပွႆႇႁဵတ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းတင်းလင် မႆႈၸႂ် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်ၾႃႉ ဢႃယု 26 ပီ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ MNDAA တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆး...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တၢႆ 3   

မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တၢႆထင်တီႈ 3 မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ထႅင်ႈလၢႆၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2:45 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ MNDAA တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇသေ...

ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ဢွၵ်ႇမႃး တၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်ႇၶိုၼ်းသဵၼ်ႈတၢင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶမ် ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း လူႉၵွႆၼမ် တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 40 လင် ဝႃႈၼႆ။ ၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇထႅင်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်း ၶမ်ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး – ၼမ်ႉၽႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၸဵဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၶၼ်ၽႂ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မီးလွင်ႈလူႉတၢႆၵေႃႉ႞

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လူင်ထၢင်တင်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းလၢဝ်ႉၵၢႆႇ (လၢဝ်ႇၵၢႆး) မီးလွင်ႈလူႉ တၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈလႂ်ၵေႃႉ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်တေႃႇလွင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8:30 မူင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လူင်ထၢင်တင်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA...

ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးယဵၼ်သီႇသီႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉ

ၽွင်းၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃ သွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယဵၼ်သီႇသီႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်းၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဢၢႆႈထုၼ်း ၵူၼ်းလၢဝ်ႇၵၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ- “သွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ဢမ်ႇမီးၵူၼ်း။ ၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၶႅၵ်ႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မႃး။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယင်းဢမ်ႇယူႇ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလႄႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ်။ ယွၼ်ႉလႆႈယိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉ...

တီႉလႆႈၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ 21 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

ပလိၵ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ 21 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး (လဝ်ႉၵႆႇ) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလၢဝ်ႇၵၢႆး ၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇယူႇသဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ 21 ၵေႃႉ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img