Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယႃႉၵွင်းမူး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢင်ႈဝႆႉ တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး

Must read

ႁၢင်ႈ VDO ဢၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ထုပ်ႉယႃႉၵွင်းမူးလူင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢင်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽႄႈလိုဝ်း ဢွၵ်ႇမႃးၼိူဝ် Social Media လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင် ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း။

ဝၼ်းတီႈ 8/1/2024 ၼႆႉ ႁၢင်ႈ VDO လွင်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ထုပ်ႉယႃႉ ၵွင်းမူးလူင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢင်ႈဝႆႉ တီႈပွႆႉ (ပွိုင့်) 2202 တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉ ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃးၼိူဝ် Social Media ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ထုပ်ႉယႃႉ ၵွင်းမူးမၢၼ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ထုပ်ႉယႃႉၵွင်းမူးလူင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢင်ႈဝႆႉ တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး

ၼႂ်း VDO ၼၼ်ႉ ႁၼ်ဝႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ သႂ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်းတဵမ်တူဝ် ပႃးၵွင်းပွတ်း ၼဵပ်းဢႅင်ႈဝႆႉသေ ယိပ်းၶွၼ်ႉ ၸွၵ်း ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇထုပ်ႉယႃႉၵွင်းမူးလူင်ၼၼ်ႉ။ VDO ၼႆႉ ထၢႆႇဝႆႉ တၢင်းယၢဝ်းမၼ်း တေႁိုင်မွၵ်ႈ 15 ၸၵၼ်ႊ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၼပ်ႉထိုင်ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၼပ်ႉထိုဝ်ဢေႃႈ။ ၸူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းၵေႃႉမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ မၢၼ်ႈမႃးတႄႇၵွင်းမူး၊ မႃးၶၢႆႁုၼ်ႁၢင်ႈ ၽြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၵႅၵ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တင်းၼႂ်းမၼ်းၼၼ်ႉ တေပႃးၽႃႈႁေႃႇႁူဝ်လိူၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၵူဝ်ႈလိူတ်ႈဝႆႉလႄႈ ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇဝႆႈၵေႃႈ မိူၼ်တင်းမႃးၼိၵ်ႈၼၢမ်ႇႁဝ်းၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ လွင်ႈၶဝ် ႁဵတ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဝ်ရူတ်ႉထုၺ် မႃးယႃႉပႅတ်ႈ လၵ်းသဝ်ႁိၼ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ် ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း တီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၼႂ်း 15 ၸႄႈဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈတၢႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 400 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း