Saturday, July 20, 2024

တီႉလႆႈၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ 21 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

Must read

ပလိၵ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ 21 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး (လဝ်ႉၵႆႇ) ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 24/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလၢဝ်ႇၵၢႆး ၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇယူႇသဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ 21 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်း တၢင်းၸႄႈမိူင်းၵျီးလိုၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵျီးလိုၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမႃးယူႇ သဝ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မွၵ်ႈ 5 ဝၼ်း ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇသေ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈသီဢေႃး ၸင်ႇၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢၼ်ႁပ်ႉဝႆႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ 21 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵျိၼ်းၵူၺ်ႉ ၵျိၼ်း ဢႃယု 36 ပီ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉ(ၶၻီႊ) ၸွႆႈတြႃး ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢၼ် ႁပ်ႉၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃး 21 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီး ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – The Ladies News

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း