Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယႃႉတီႈယူႇၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

Must read

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သင်ႇယႃႉထႅဝ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၵၢင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ တႄႇယႃႉယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ယႃႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁွင်ႈထႅဝ် ၾၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈငူပ်ႉငီႉ ပၼ် ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင် ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၽွင်းၶဝ်ဢဝ်ၸၢၵ်ႈၵႃးမႃးၵူၼ်ႇယႃႉထႅဝ်ႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမႆၶၢတ်ႈႁႄႉဝႆႉ ႁူဝ်တၢင်းႁၢင် တၢင်းႁူဝ်သေ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸမ်။ ၸဝ်ႈၶွင်ႁွင်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈလၢတ်ႈၶၢဝ်ႇ BBC ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ႁွင်ႈထႅဝ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၵၢင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  9 လိူၼ် မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉဝႃႈ – ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶႂၢၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇႁဵတ်းလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်း မႂ်ႇသုင်ဝၢၼ်ႈဝဵင်းဝႃႈ ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢမ်ႇလွတ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးပၢင် တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈ ဢၼ်တေၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းလိၼ် ၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႉထႅမ်ႁပ်ႉႁွင်းၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေလႆႈ ဢၼုယၢတ်ႈ မႃးယူႇသဝ်း မၢႆ မီႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း