Sunday, April 14, 2024

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် သႄႉသွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

Must read

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သႄႉသွမ်းၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉ တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေဢွၼ်ၼမ်း ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/3/2024 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးလင် ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ႈၼိုင်ႈ မီး 6 ၶေႃႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉလွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ယႃႉၶူဝ်ယႃႉတၢင်း ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႆသေ ဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ဢွၵ်ႇပႃးသင်။

ဢူးၶိၼ်ႇယီႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈတႄႉ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈၼႃႈ Facebook မၼ်းၸၢႆးဝႃႈ – ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်း ပဝ်ႉမၢႆၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ယႃႉဝၢၼ်ႈယႃႉမိူင်း လူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်း လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီသၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းပၢႆလၢတ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ – ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ယႃႇၵႂႃႇပၵ်းပၢင်သဝ်းၼႂ်းဢွင်ႈ တီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၊ ယႃႇယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ယႃႇယႃႉၶူဝ်ယႃႉတၢင်း ၼႆဝႆႉလူးၵွၼ်ႇ ။   

ဢူးဢေးလုၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ UNP ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉတႄႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈဝႃႈ – ႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ဝႃႈ ၼႆသေ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးဝႆႉထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈဝႃႈ – သၢၼ်ၶတ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈ မူႇၵူႈၸုမ်း ဢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ မီးလွင်ႈလႅၼ်ၶႅပ်းမႄးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆသေ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈပီ 2021။ ၶိုၼ်းမႄးၸႂ်ႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တၢင်ႇမၢႆၾၢင်မႂ်ႇ တႃႇၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်တေ ဢွၼ် ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး လႆႈထိုင် 3 ပီယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပၼ်။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၵႂႃႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉဝႃႈ တေၶၢဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႆၼၼ်ႉ မီး 24 ပႃႇတီႇ။

ဢၢင်ႈဢိင် – DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း