Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းယဝ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေ ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ယဝ်ႉ - ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵေႃႇမတီႇ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇလၢတ်ႈ။ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီယဝ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ႁွၼ်ႈထဝ်ႇပွတ်းၸၢၼ်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇဢေး ႁွၼ်ႈထဝ်ႇမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႆႈသႃထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇဢေး (ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢၵ်ႈတင်ႈဝႆႉပႆႇပေႃးႁိုင်) ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢိၵ်ႇ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဝႆႈထၢတ်ႈၸႅတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇပႃး။ ၵူၼ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉ တေၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ပီၼႆႉ တေ ၸတ်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၶိုၼ်း မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/2/2023 တေႃႇထိုင် 5/3/2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင်...

မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႉမိူင်း မိူင်းၵိုင် တၢင်ႇထီးဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပွႆးတၢင်ႇထီး ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇမင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈမိူင်းၵိုင် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇ သတ်းထႃး တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ် ၽူႈပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2022 ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃးပၵလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇမင်ႇၵလႃး ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈၵွင်းၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ(ဢူဝ်းပဵမ်ႇ)...

ပႃႇတီႇ TNP မိူင်းၵိုင်ဝႃႈ သိုၵ်း RCSS/SSA တီႉၵူၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇ

ပႃႇတီႇ TNP ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ တီႉဢဝ်ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ TNP ၵႂႃႇ ၼႆလႄႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽႂ်းၽႂ်း သေၵမ်း ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/09/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးလႃႉၸဵင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇမွၼ်း...

သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၶိုၼ်းမေႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးထႅင်ႈၵမ်းထူၼ်ႈသွင်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းသွင်။ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA  သိုပ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈလွႆတွၼ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသွင်ၸုမ်းႁႅၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သၢမ်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ သိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ၊ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးထုင်ႉၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းတူဝ်ႈတၼ်း ဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်း။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ပဵၼ် တပ်ႉမ 33 ၊ ၼႂ်းၼမ်ႉလၼ်ႈသမ်ႉမီးဝႆႉ တပ်ႉတိၼ်ဝႆး ၶလယ 17 (ဝၢၼ်ႈလီႈ) ၊ ၶလယ...

ၽွင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ၵမ်းသၢမ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇ RCSS ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင်

ၽွင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇ တိုၵ်း ငႃးသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  - ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပီ 2018 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်း 12...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝႃးတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတဵင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း သဵင်ၵွင်ႇဢမ်ႇယဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2018 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 569 ၵဵင်းတွင်း တႂ်ႈၵုမ်း ၵမ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 17 မိူင်းပၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 90 ပၢႆၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img