Friday, March 31, 2023

ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉ တေၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

Must read

ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ပီၼႆႉ တေ ၸတ်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၶိုၼ်း မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင်
Photo by – သံဃာ့ဩဝါဒခံ နာရေးကူညီမှု အသင်း မိုင်းကိုင်မြို့/ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီ 2023

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/2/2023 တေႃႇထိုင် 5/3/2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်သီႇမူၼ်း) ယူႇတီႈ သင်ၶ ၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိူၼ်သီႇ မူၺ်ႇတေႃႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တေမီးပီႈ ၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလၢတ်ႈ။

လုင်းၸၢႆးလူင် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလိူၼ်သီႇ မူၺ်ႇတေႃႇလူင် မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ တေၸတ်းယႂ်ႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း တေဢမ်ႇၸတ်းယႂ်ႇ ႁဵတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းမႃး ဢဝ်ၸတ်းယႂ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ပွႆးလိူၼ်သီႇ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ၸူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပဵၼ်ႁႅင်းၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇ ပီ 2020 ၊ 2021 ၊ 2022 မႃး။ ပီၼႆႉၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်မီးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးလိူၼ်သီႇမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ၵူႈပီၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်းၸဵတ်းဝၼ်းၸဵတ်းၶိုၼ်း။ ပီႈၼွင်ႉပွတ်းမူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ လၢႆး ၶႃႈ၊ ပၢင်လူင်၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ မိူင်းၼၢႆး၊ လၢင်းၶိူဝ်း ၊ မိူင်းပၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၵိၼ် မႃးလူႇမႃးၶၢႆၶူဝ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တူင်ႈပဵင်း ၵေႃႈ မႃးၵႃႉမႃးၶၢႆ။ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၵူၼ်းၵိုၼ်း ငိုၼ်းၶွၼ်ႈပၢင်ၼိုင်ႈ။

လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင်
Photo by – သံဃာ့ဩဝါဒခံ နာရေးကူညီမှု အသင်း မိုင်းကိုင်မြို့/ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီ 2023

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ပီၼႆႉ ပွႆးလိူၼ်သီႇမိူင်းၵိုင်ႁဝ်းၶႃႈ တေၸတ်းယႂ်ႇ ၵူၺ်း ၵႃႈ ၵူၼ်းတေမႃးၶဝ်ႈမၼ်းတႄႉ တေၼမ်ဢမ်ႇၼမ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈ ပိူင် ၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး တီႈဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပွႆးတေၵိုၼ်း ပီႈၼွင်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ပေႃးတေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵေႃၵမ် ၵၢၼ် ပၢင် ပွႆး လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉဝႆႉ ၸွမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇ ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။

“ႁဝ်းၶႃႈ ငူပ်ႉငီႉတူၵ်းလူင်းၸႅင်ႇလႅင်းၵၼ်ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ ၸဵမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းပွႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်ၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇမႃးလီငၢမ်း။ သိုၵ်းတင်းၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်ၽွမ်ႉၸႂ် ၸွမ်းသေ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်း”- လုင်းၸၢႆးလူင် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ပဵၼ် ပၢင်ပွႆး မူၺ်ႇတေႃႇလူင် မိူင်းၵိုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 7 ၸိုင် တေပၢင်းၸဝ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈပွႆး၊ ၵၢတ်ႇလူင် မိူင်းၵိုင်ၵေႃႈ တေ ၶၢႆႉမႃး ၶၢႆတီႈပွႆးၼႆႉ တင်းမူတ်း။ လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈၸုင်ႇလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ တေႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း သေ တႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ။ လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 13 သမ်ႉ တေတႄႇတၢင်ႇဢၼေႇ ၵၸႃႇ သွမ်းတေႃႇလူင် တီႈ ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇလူင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထၢတ်ႈမဵတ်ႈ ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်းမႃး ၵူႈပီၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ထၢတ်ႈ မူၺ်ႇတေႃႇ မိူင်းၵိုင်၊ သီႇပေႃႉ၊ ႁူဝ်လိုင်း၊ ထမ်ႈပၢင်းတရႃႉ၊ ၵွင်းမူးၵၢတ်ႇၵူႇ၊ ၵဵင်းလိူၼ် ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း