Friday, February 23, 2024

မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႉမိူင်း မိူင်းၵိုင် တၢင်ႇထီးဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

ပွႆးတၢင်ႇထီး ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇမင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈမိူင်းၵိုင် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇ သတ်းထႃး တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ် ၽူႈပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလၢတ်ႈ။

Photo: Mong Kung Township/ ပွႆးတၢင်ႇထီး ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇမင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈမိူင်းၵိုင်

ဝၼ်းတီႈ 14/5/2022 ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃးပၵလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇမင်ႇၵလႃး ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈၵွင်းၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ(ဢူဝ်းပဵမ်ႇ) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ဢမ်ႇမီးသင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပွႆးတၢင်ႇထီးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉၶႃႈ လွင်ႈ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်၊ လွင်ႈသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ဢူၼ်ဢၢၼ် မေႃးမႄးသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ်ၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း   ဝၼ်းတီႈ 12-14/5/2022  ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။  တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးပွတ်းတၢင်း မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊  မိူၼ်ၼင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵဵင်းတုင် တၢင်းလႅၼ်လိၼ်ထႆးၵေႃႈမႃးၼမ်။   ပီႈၼွင်ႉတၢင်း ပၢင်လွင်း၊ သီႇသႅင်ႇၵေႃႈမႃးလူႇမႃးတၢၼ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇ မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႉမိူင်း တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ  ဢိင်ၼိူဝ်သိလ်ထမ်းပေႃႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သင်ႇလၢတ်ႈႁႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ၊  ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈမိူင်းတႆးလႆႈၵတ်းယဵၼ်ၼႆသေ သင်ႇႁႂ်ႈတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ 3 သူႇၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း  ၵွင်းမူး မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႉမိူင်း မိူင်းၵိုင် သူႇၼိုင်ႈ၊ ၵွင်းမူး တီႈ မိူင်းၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး သူႇၼိုင်ႈ၊ တီႈၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း တူၼ် သူႇၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း