Saturday, May 25, 2024

သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၶိုၼ်းမေႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးထႅင်ႈၵမ်းထူၼ်ႈသွင်

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းသွင်။

Photo Credit to ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ- သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၶိုၼ်းမေႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးထႅင်ႈၵမ်းထူၼ်ႈသွင်

ဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA  သိုပ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈလွႆတွၼ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၽႃသႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးပၢင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ  လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇ။ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တူၵ်းလၢႆလုၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉလီလီ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈတီႈဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈတင်း ဝတ်ႉၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၶိုၼ်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁူဝ်ၵူၼ်းမီးၵႃႈႁိုဝ် ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈသင်လၢႆလၢႆယင်းပႆႇႁူႉဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ- သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၶိုၼ်းမေႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးထႅင်ႈၵမ်းထူၼ်ႈသွင်

ၸၢႆးပၢင်ႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵမ်းထိသွင်ယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉတႄႉ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ထွႆၼင်ႇ ၵၼ်သေ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်း။  တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ငဝ်းလၢႆးယင်းယဵၼ်ယူႇ။  ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ  မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတႆး RCSS ၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈလွႆတွၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/2/2020 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵဵင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၽႃသႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “  မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်ယဝ်ႉ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၽႃသႃး လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းႁိူၼ်းယေး ဝူဝ်းၵႂၢႆး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ တင်းလင်ၼၼ်ႉ။ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ဢွၵ်ႇမႃး ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS လႆႈငိူင်ႉ ဝႄႈပၼ်တပ်ႉပၢင်သဝ်း တီႈလွႆတွၼ်းၼၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်း RCSS ထွႆထွၼ်ယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ ပၢင်တိုၵ်း ၵေႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉပဵၼ်ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ယူႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈယုမ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်” ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးမီးတီႈ ဝတ်ႉၵုင်းၸူင်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈ။

လွႆတွၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းၵိုင် ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 50 လၵ်း။ မီးၸမ်တၢင်းဝဵင်းၵေးသီး (မီးၾၢႆႇတူၵ်းၵေးသီး)  မီးၾၢႆႇႁွင်ႇႁၢမ်းငၢႆး  ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း