Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

မႆႉႁုင်းလူင် ႁၵ်းလူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း  

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးမႆႉႁုင်းလူင် ႁၵ်းလူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် တၢင်ႉယၢၼ်း - လႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 29/04/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၼၢင်းၺူဝ်ႇ ဢႃယု 22 ပီ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်း တိုၵ်ႉပႆမႃးၼၼ်ႉ ၺႃးမႆႉႁုင်းလူင်...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း ၺႃးၸူၼ် ယိုဝ်းပႃးၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉတၢႆၸွမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း (သစ္စာ) ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸူၼ် ၶဝ်ႈယိုဝ်းၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ သုမ်းပႃးၶမ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၸူၼ်ၼႆႉ ၵူႈ...

သိူဝ်ၶူပ်း ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇထိူၼ်ႇၺႃးသိူဝ်ၶူပ်း ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႅင် ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅင် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇထိူၼ်ႇ ၺႃးသိူဝ်ၶူပ်း ၸွမ်းၶႃ...

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး လင်ၼိုင်ႈ လူႉၵွႆၼမ်   

ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်း ၵွၵ်းပိဝ်လူႉၵွႆၼမ် ယၢမ်း လဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇမႄးၵုမ်း လုမ်းလႃးၶိုၼ်း။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 30/4/2023 ၼၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဝၢၼ်ႈလူင်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈ(ယေး) ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 15 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တၢႆထင်တီႈ ၵိုၵ်း ႁိူၼ်းတင်း 3 ၵေႃႉ ပေႃႈလုၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 22/2/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ...

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇပီ 2019 ၸဝ်ႈၸၢင်းၼုမ်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းတူၼ်ၼိုင်ႈလႆႈႁပ်ႉ

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ Sao Thusandi Leadership Award  ဢၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈ ဢွၼ် ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2019 ၼႆႉၸဝ်ႈၸၢင်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တူၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈႁပ်ႉၼႆလႄႈ ၸတ်းပၢင် ယုၵ်ႉယွင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး  ။ ဝၼ်းတီႈ 9/1/2020 ၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈ...

ယိင်းၼုမ်ႇၸုမ်း WY ၵႄႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ပေႃႉထုပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်း WY

ၸုမ်း WY ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁဵတ်းၶလိပ်ႉဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ဢွၵ်ႇမႃးၵႄႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်ႁႃၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တီႈ တၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 14 /07/2019 မီးဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉ (ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၸုမ်း WY တၢင်ႉယၢၼ်း) ဢတ်းၶလိပ်ႉဝီႊတီႊဢူဝ်ႊသေ တၢင်ႇၼိူဝ် သူဝ်ႊသျႄႊမီႊတီႊယႃႊ ။ လၢတ်ႈဝႃႈ -...

ၸဝ်ႈႁႆႈ/ ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်း   ၶွမ်ႊပၼီႊ ယိုၼ်ႈယွၼ်းတီႈလိၼ် တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

ၸဝ်ႈႁႆႈ/ ၼႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇလူင်မူင်ႈတင်း ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼမ်ႉၶူင်းၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈယၢင်(သံလွင်မြစ်ရာဘာစိုက်ပျိုးရေးကုမ္မဏီလီမိတက်)  တၢင်ႇလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်းတီႈလိၼ် တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 19-20/6/2019 ယူႇတီႈၸဝ်ႈႁႆႈ/ ၼႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇလူင်မူင်ႈတင်း ႁူၺ်ႈၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈ သဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img