Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လွႆၶေႃ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၵွင်ၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 120  ပၢႆ ဝၢင်ႈၶိူင်ႈၸူး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ့်ၶမယ - 129 တပ်ႉၵွင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႇလေႃႇ ၊ ၸေႈတွၼ်ႈ သျီးသျႅၼ်း ၊ ၼႃႈလိၼ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်  တူင်ႉၼိုင်  မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပႃးၵၼ် ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA တင်းတပ့်ၵွင် ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ့်ၵွင် ၶမယ 129...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တတ်းၶၢတ်ႇသၢႆၵပ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းလႄႈ ဢိၼ်ႊတႃႇၼႅတ့် တီႈၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ

တီႈၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တတ်းၶၢတ်ႇသၢႆတိတ်းတေႃႇသၢႆၾူၼ်း ၊ ဢိၼ်ႊတႃႇၼႅတ့် ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ့် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတၢင်းၼမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇ တတ်းၶၢတ်ႇသၢႆၵပ်းသိုပ်ႇ လႅင်းၾူၼ်း၊ လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ့် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ၊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆ့ ယင်းပႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းၸၼ်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈတပ့် 261 လွႆၶေႃသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လၢႆလၢႆၵမ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။...

ၶိူင်ႈမိၼ်လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 30/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၶိူင်မိၼ်လမ်းၼိုင်ႈၺႃးငွႆးယိုဝ်းတီႈၼႂ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ၵူၼ်းၼႂ်းၶိူင်ႈမိၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶိူင်ႈမိၼ်ၼၼ်ႉပႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်ၼႂ်းသိုၵ်းမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၺႃးငွႆးယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။  ဝၢႆးလင် ၶိူင်ႈမိၼ်ၺႃးယိုဝ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး သူင်ႇႁႅင်းသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်။ ၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႉယိုဝ်းတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉ။ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး - ၾႆၢၶုၼ်ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇယႃတူဝ်သေပွၵ်ႈမႃး

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ ၵႂႃႇႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလွႆၶေႃ (လွႆၵေႃႇ) သေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၸွမ်းတၢင်းသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶုၼ်ႇလေး (ခွန်လေး) ၵႂႃႇၸူးမေႃယႃ တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ပွၵ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်း တီႈၼွင်ယႃးၵၼ်ႇတႃႇ (နောင်ယားကန်သာ) ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင် ဝဵင်းလွႆၶေႃ  ႁဵင်ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၊  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊  ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တႃႇ 15 ဝၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၺႃးယႃႉႁိူၼ်း သွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်မီးၵႃႈၶၼ်ၵႂႃႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးယႃႉႁိူၼ်းယေး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၵႂႃႇပႃးၸွမ်း။  ပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မူင်ႇပျႃႇ ဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈ တေႃးဢူးၶူႇ ၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ၊ ႁၢင်ႇယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 3 လၵ်း။ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမူင်ႇပျႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ၊ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4...

ၵူၼ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း 20 ၵေႃႉ။  ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလွႆၵေႃႇ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈမႃး...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉယႂ်ႇတီႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ လွႆၶေႃ တေၶၢႆႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ (လွႆၵေႃႇ) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈသင်ၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ  ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉယႂ်ႇ ပေႃးတေဢမ်ႇ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်ႉၶိုင်သေ ၶၢႆႉမႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝေႇလုဝုၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ထိုင် 9 မူင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ...

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ(လွႆၵေႃႇ) တေသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တေသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ မိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း  ။   ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12-13/1/2022 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ (လွႆ ၶေႃ) ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တေဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၽူႈတူၺ်းလူ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း တပ်ႉလိၼ် တပ်ႉလူမ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈၵိၼ်။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 9/1/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈလူင်လႄႈၶိူင်ႈမိၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းယူႇ တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းယၢင်းလႅင် ၶီႇရူတ်ႉၵႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၊ သီႇသႅင်ႇ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ၊...

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးထိုင်မိူင်းတႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈၵိၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ထိုင်ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း၊ ၵၢတ်ႇလေႃႉလႄႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈသဝ်းလႄႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 9/1/2022 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးလႄႇႁႃၶၢတ်ႈႁွင်ႈသဝ်းတီႈယူႇ ၊ ၸဝ်ႈႁွင်ႈၸဝ်ႈႁေႃ ယွၼ်းၵႃႈၶၼ်သုင်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။ ၼႂ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇႁႃၶၢတ်ႈႁိူၼ်းပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆ ၵႃႈၶတ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။ ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈတၢင်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊလၢတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၸင်ႇမီးၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ဢေႃႈ။ တၢင်းဢွင်ႇပၢၼ်း၊ ၵၢတ်ႇလေႃႉ၊ ပၢင်းတလ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ တၵ်ႉမႃးလၢတ်ႈမႃးတႃႇၸွႆႈထႅမ်ဢေႃႈ။...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆလီမႃးၼမ်

သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁိမ်း 100 တူၼ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸိုၼ်ႈ ၶႅၼ်းယူႇလီၵၼ်မႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23 - 24/8/2021 တေႃႇထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 31/8/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈမႃးၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 92 တူၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

Latest news

- Advertisement -spot_img