Wednesday, June 19, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင် ဝဵင်းလွႆၶေႃ  ႁဵင်ပၢႆ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၊  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထိုင်ဝဵင်းလွႆၶေႃ

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊  ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တႃႇ 15 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆဢၼ်ယူႇတၢင်းဢွၵ်ႇမိူင်းပၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းၸွမ်းၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းသူၼ်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်ၶွင် ၵိၼ်ယႅမ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသြႃႇၵေႃးဝိတႃႉ ဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ဝၢၼ်ႈမွၼ်သူမ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ဢၼ်ယူႇတၢင်းၾၢႆၶုၼ် ပၢႆႈမႃးတီႈၼႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၸၢင်ႉ တေမီး 250 ၵေႃႉ။ တီႈၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈၶဝ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပၢႆႈမႃးယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး၊ ႁွင်ႈယႃ (ဆေးခန်း) ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၸလွပ်ႈတီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 942 ၵေႃႉ။ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်မီး ႁဵင်ပၢႆ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

“ဢၼ်ပၢႆႈမႃးၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ ၼၢင်းယိင်းၵမ်ႈၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တင်းမူတ်း ပၢႆႈမႃး တေမီး 15 ဝၢၼ်ႈ။ တီႈၸဝ်ႈၶဝ် ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယၢပ်ႇၼမ်ႉၵိၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵူႈလွင်ႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၽၵ်းမီႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇ ႁႅင်းၼႃႇ”- ၸဝ်ႈသြႃႇၵေႃးဝိတႃႉ ဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ့်သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႁႅင်း တင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ တေပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈသွင်ၼမ်ႉၵႄး ဢိူင်ႇလွႆပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ် တင်းဝၢၼ်ႈ။ ဝၢၼ်ႈသွင်ၼမ်ႉၵႄးၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး လင်ႁိူၼ်း 50 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း