Sunday, July 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ၾၢႆၶုၼ် – ယွင်ႁူၺ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းပဢူဝ်း PNA ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၾၢႆၶုၼ် – ယွင်ႁူၺ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လတ်း ၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး။  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉ ၶူဝ်မေႃႇပီႇ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူး ၾၢႆၶုၼ် – ယွင်ႁူၺ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းပဢူဝ်း PNA ႁူမ်ႈၵၼ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶူဝ် မေႃႇပီႇ(မှော်ဘီတံတားဂိတ်) ဢၼ်ၵၢႆႇၸူး  ပၢင်လွင်း – တူၼ်ႈတီး- ၵျွၵ်ႉတလူင်း – သၢႆးၶၢဝ် ၼႂ်းၵႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် – ယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းယွင်ႁူၺ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ဢိုတ်းတီႈၶူဝ်မေႃႇပီႇၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၶဝ်ဢဝ်ႁူဝ်ႉလဵၵ်း ၼၢမ်မႃးႁႄႉဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်သေ မႃးပႂ်ႉထႅင်ႈ ။ ပေႃးၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၼႆ တေလႆႈ လူင်းဢီးၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးသမ်ႉ သင် ဢမ်ႇယူႇၸမ်ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၼႆၸိုင် ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇ ပၼ်လတ်း ၵႂႃႇမႃးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉ တီႈၶူဝ်မေႃႇပီႇၼၼ်ႉၸိုင်  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇတေတေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢႆ  တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၶဝ်ႈမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ တႃႈႁိူဝ်း၊ သဵၼ်ႈတၢင်ႈလိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တီႈယူႇ သေ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် လတ်းၽၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

“တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းပဢူဝ်း PNA ႁူမ်ႈၵၼ် ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၼမ်ႉၵႄးမႃးၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းတႃႇႁိူဝ်းဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းထႅင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ် ယွင်ႁူၺ်ႈ – ၾၢႆၶုၼ် တီႈၶူဝ်မေႃႇပီႇၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶူဝ်မေႃႇပီႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉလႆႈဝႃႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ် သင်ဝႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁိုင်ၼႆၸိုင် တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ ၽၵ်းၶဵဝ် တႃႇတေတေႃႉဢွၵ်ႇၶၢႆတၢင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ၾၢႆၶုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်၊ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ သႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း