Thursday, July 25, 2024

SSPP တီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် 40 ပၢႆ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ  

Must read

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်   တီႈဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ လိူင်ႇၼမ် SSPP ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် 41 ၵေႃႉ  ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸႄႈဝဵင်း မၢႆ 14 မူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ SSPP တီႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် 41ၵေႃႉ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ 17/5/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ထိုင် 9 မူင်း ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဝ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူတ်းတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ  41 ၵေႃႉ လႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 9 လမ်း။  

- Subscription -

ၵူၼ်းၸေႊလၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်း SSPP မႃးတီႉဢေႃႈ။ ၵူၼ်းသူ/ၶၢႆ ယႃႈၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ  တီႈၸေႊ လၢၼ်ႉႁဝ်းၼႆႉ။ တီႉၵႂႃႇၵူၼ်း 40 ပၢႆလႆႈပႃး  ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 9 လမ်း ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၶူၼ်ႉလေႃးၵၼ်မူတ်းၶႃႈ ။ ၶဝ်ဝႃႈတေဢဝ်ၵႂႃႇမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ် ၼႆဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းယွၼ်ႉသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးၼႂ်းၵႄႈ ဢႃယု 20 ပီ ထိုင် 50 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸႄႈဝဵင်း မၢႆ 14 မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယူႇတီႈ SSPP ဢဵၼ်ႁႅင်း 20 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈ ပၢင်ၵၢတ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတိၼ်လွႆၸေႊလၢၼ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၵုမ်းတူဝ်ဢဝ်မႃး ဝႆႉတီႈတပ်ႉႁဝ်းၶႃႈ သၼ်လွႆၼမ်ႉလေးၼႆႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်တီႉလႆႈ မႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၢဝ်းတႆး ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ။ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈပႃး  မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢဝ်းလွႆ၊ ၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈ သူင်ႇပၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇမူၼ်းမႄး။ တီႈလိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁပ်ႉမူၼ်ႉမႄးပၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈ မူၼ်ႉမႄးပၼ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႂ် 3 လိူၼ် ထိုင် 6 လိူၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်  41 ၵေႃႉၼႆႉ   ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး 15 ၵေႃႉ၊ ၶၢင် 4 ၵေႃႉ၊ ၶႄႇ 4 ၵေႃႉ၊ လွႆ 17 ၵေႃႉလႄႈ မၢၼ်ႈ 1 ၵေႃႉ။ တႃႇ 40 ၵေႃႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသမ်းၵိၼ်။ တႃႇ 1 ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း