Saturday, December 3, 2022

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ(လွႆၵေႃႇ) တေသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

Must read

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တေသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ မိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း  ။  

Photo: Pubbarum Monastery/ လုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12-13/1/2022 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ (လွႆ ၶေႃ) ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တေဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၽူႈတူၺ်းလူ မႃးႁပ်ႉလုၵ်ႈလၢၼ်ၽႂ်မၼ်း တီႈတိူၵ်ႈၵမထၢၼ်း တိုဝ်ႉၸၢႆးၶႃး လႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင် ဝႃႈၼႆ။  

ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ ၶူးသွၼ်ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်ႁႅင်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၵေႃႈ ႁႅင်းၼႃႇ။ ပၢင်တိုၵ်း ထိုင်မႃးၼႂ်းဝဵင်းယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇမၢင်ပႃးသမ်ႉ တိုၵ်ႉလဵၵ်ႉႁႅင်းၼႃႇ ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ၶဝ်။ ၸူဝ်ႈတိုၵ်ႉၶၢႆႉၵၼ်လႆႈၼႆႉ တေၶၢႆႉၶဝ်ၸဝ်ႈဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး ၵမ်းၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေဢဝ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ သူင်ႇၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်းပေႃႈမႄႈ ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်တီႈဝႆႉဝႃႈ –  ၵူဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉယဝ်ႉလႄႈၼမ်ႉတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇ၊   တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၼႂ်း ဝဵင်းလွႆၶေႃ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ တႃႇသွမ်းပၢၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈတေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၵူဝ်ဢမ်ႇပေႉၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းလႄႈၸင်ႇတေသူင်ႇသင်ၶၸဝ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးဝႃႈၼႆ။

တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈမီး 100 ပၢႆ  ပဵၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႉမိူင်းတႆး မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၵမ်ႈၼမ် ။

Photo: Pubbarum Monastery/ လုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12-13/1/2022 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈတီႈဝတ်ႉ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တေႃႉၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇသူင်ႇပၼ်  တီႈတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း  တိုဝ်ႉၸၢႆးၶႃးလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၊ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈ ၽူႈတူၺ်းလူၸဝ်ႈသၢင်ႇမႃးႁပ်ႉတီႈၼၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

 “မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ မိူဝ်ႈႁိုဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တေပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ်သေ ဢဝ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ မွပ်ႈသူင်ႇပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်း ပေႃႈမႄႈ ဢၼ်မႃးႁပ်ႉ တီႈတိူၵ်ႈၵမထၢၼ်းတိုဝ်ႉၸၢႆးၶႃး လႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင်။ သင်ဝႃႈယူႇၵႆၼႃႇၽႅဝ် တႃႇတေမႃးထိုင်ၼၼ်ႈတေ ႁိုင် 4-5 ဝၼ်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင် လၢတ်ႈမႃးလႆႈ။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇယူႇၵႆႁႅင်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈမိူဝ်းၼႆၵေႃႈ သိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇတီႈၵျွင်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈယူႇ”- ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇ တိတ်ႉၸ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်  ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းမိူင်း လွႆၶေႃ ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း