Friday, June 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တတ်းၶၢတ်ႇသၢႆၵပ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းလႄႈ ဢိၼ်ႊတႃႇၼႅတ့် တီႈၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ

Must read

တီႈၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တတ်းၶၢတ်ႇသၢႆတိတ်းတေႃႇသၢႆၾူၼ်း ၊ ဢိၼ်ႊတႃႇၼႅတ့် ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ့် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတၢင်းၼမ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇ တတ်းၶၢတ်ႇသၢႆၵပ်းသိုပ်ႇ လႅင်းၾူၼ်း၊ လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ့် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ၊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆ့ ယင်းပႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။

- Subscription -

တင်ႈတႄႇဝၼ်းၸၼ်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈတပ့် 261 လွႆၶေႃသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လၢႆလၢႆၵမ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ ၽွင်းၼၼ့် လႅင်းၾူၼ်း MPT လႆႈဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သၢႆၾူၼ်းတၢင်ႇဢၼ်တႄႉ ဢမ်ႇတိတ်းတေႃႇလႆႈဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28 ၵၢင်ၼႂ်ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတၢင်းၼမ် ၊ လုၵ်ႉတၢင်း ၵျၢတ်ႉၵူႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းၵႃး ႁႅင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမႃးပဵၼ်လၢႆလၢႆလမ်း လုၵ်ႈၸုမ်း PDF ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ပူၼ့်မႃးလၢႆဝၼ်းၼႆ့ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီ့သင်ႇဝႆ့ ႁႂ်ႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် Non CDM ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၶၢႆ့လၢႆႈတီႈယူႇ ။

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆ့ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ဢိၵ်ႇပႃး PDF ၵုမ်းလႆႈဝႆ့ ၼႃႈတီႈတၢင်းၼမ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ့် ပဵၼ်ၼႃႈတီႈ ၸမ်တင်း ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၢင်ႈထႅမ်ႁႅင်း လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ၊ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈသိုပ်ႇပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇၼႆ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ထတ်းသၢင်ႈဝႆ့ ၼင်ႇၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း