Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်သႅၼ်လၢၼ်ႉပၢႆ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄးမီး သီႇႁဵင်ပၢႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသမ်ႉၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႃႈ  ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွႆႈထႅမ်ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ သပ်းၸႅင်ႈလွင်ႈ  တူင်ႉၼိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး သင်ႇပူတ်းထွၼ် လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၵူႈဝဵင်း

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး လၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်တင်ႈၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵူႈၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈသင်ႇ ႁုပ်ႈထွၼ်ႈၶိုၼ်း ဝႆႉ သဵင်ႈသဵင်ႈ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2020 ၼႆႉမႃး ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တေၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တေၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ယၢပ်ႇယၢၵ်ႈတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၶၢဝ်းပၼ်ႁႃတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ။ ၸွမ်းၼင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ပူင်တမ်းသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တေတႄႇၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 15-30/5/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း တေၸႅၵ်ႇၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်း၊...

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈဢမ်ႇၵႃး သုမ်းပႃးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလႄႈလိၵ်ႈလၢႆး

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လိူင်ႇၽႄႈမႃးၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလၢႆးဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူလွမ်တူၺ်းထိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸတ်းၵၢၼ်ၽဵၼ်ႈလီ သေယဝ်ႉ ႁၼ်မီးမႃးလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉမၼ်းသွင်သၢမ်လွင်ႈ။ ၼိုင်ႈၼႆႉ-ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလွၵ်းသေယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸွမ်း။ သွင်သမ်ႉ-ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း လႆႈႁၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇပႃးၸုမ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း မႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း သမ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ပုၵ်ႉပဵၼ်ဝႃ ပဵၼ်ၾုင်ပဵၼ်ၵႄလူင် ၶွၼ်ႈၵိုၼ်းၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းထႅင်ႈ။ ၶေႃႈသၢမ်-ဢၼ်ႁၢႆႉသုတ်းၼႆႉသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈလူင်းႁဵတ်းမၢႆၾၢင်သိမ်ႊၶၢတ်ႉ (SIM card) ၾူၼ်ႊမိုဝ်းထိုဝ်ၶွင်ၸႂ်မၼ်း၊...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး သင်ႇလူတ်းယွမ်း / ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ႇဢိုတ်း/ပိၵ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး ႁပ်ႉၸၢင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ တႃႇ 14 ဝၼ်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/4/2020 ဝႃႈ - တႃႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းၵပ်ႉၵိၼ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ် ၽွင်းယၢမ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊ တႃႇၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။ ဢူးသူႇရၸေႃးတဵင်း (ႁွင်ႉ) ၵူဝ်ႇတူးငႄႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊတႃႇၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သင်ဝႃႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းလုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈမႃးမိူင်းတႆးမီး 9000 ပၢႆ

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃး မီး 9000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းမီး 5547 ၵေႃႉ ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်ႊႁွင်ႇ မီး 2151 ၵေႃႉလႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မီး 1469 ၵေႃႉ။ ႁူမ်ႈမီး 9167...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး သူင်ႇငူးတွၼ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တႃႇလိုပ်ႈၼူ

ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၽဵဝ်ႈလိုပ်ႈၼူဢၼ်ယႃႉၵဝ်းၶူဝ်းသူၼ်ၶူဝ်းႁိူၵ်ႈၼၼ်ႉၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပွႆႇငူးၼႂ်းဢိူင်ႇ တိၵျဵၵ်ႉ(သိကျိပ်အုပ်စု) ၸေႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇတူဝ်။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပွႆႇငူး 250 တူဝ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇတိၵျဵၵ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/1/2020 ။ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလင်ထိုင်တီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄတိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈ ၊  ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 21/01/2020 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ၶိုၼ်းမႃးသပ်းလႅင်းဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငူးမီးၵွင်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၽေး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇတမ်းဝၢင်းပၼ်ငိုၼ်းတႃႇသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်တီႈသီႇပေႃႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးဝႃႈ တႃႇတေသိူဝ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၼွႆႉ လႄႈ ၵွင်းၶႃး ၼႂ်ႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးငိုၼ်းတမ်းဝၢင်းပၼ်မႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/6/2019 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 15 ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးဝႃႈ လွင်ႈႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ မိူင်းၼၢႆး ပဵၼ်တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈ

ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈတေယုၵ်ႉဢဝ် မိူင်းၼၢႆးၶိုၼ်ႈပဵၼ် တီႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈ တဵဝ်းၼၼ်ႉ တေပႆႇပဵၼ် တိုၵ်ႉလူဝ်ႇပူၵ်းပွင်ထႅင်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/12/2018 ၸၢႆးမွၼ်းလိူၼ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 12...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တေၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဢၼ်လၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ/ သၢၼ် ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းတႆး တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ဢၼ်သူင်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇဢွၵ်ႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းပွတ်းမိူင်းၶႄႇ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ/ သၢၼ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းမိူင်း တႆး။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းႁဵတ်းၶဵဝ်/ၼၢႆးၼႃႈ(ပွဲစား) ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆပၼ်သေ လၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆ တၢင်းမိူင်းၶႄႇ။ ၸၢႆးဢၢႆႈ ၸဝ်ႈၼႃး မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တမ်းဝၢင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 1,700 ပၢႆၼႂ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်တီႈယူႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး(ပွႆႉ) 1,700 ပၢႆ သေတႃႉ မၢင်ၸႄႈ ဝဵင်း တိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅမ်ႁႅင်းၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/09/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းတီႈ 2 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 11 ဝၼ်းထူၼ်ႈ 5 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လုမ်း သၽႃးမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢူးၺီႇၺီႇ(ႁွင်ႉ)...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်သႅၼ်လၢၼ်ႉပၢႆ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈ မဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ် 1 သႅၼ်လၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵၢင်ပၢင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မီးႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉ ၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တင်းမူတ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်း 2000 ၵေႃႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img