Tuesday, June 18, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်သႅၼ်လၢၼ်ႉပၢႆ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

Must read

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈ မဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ် 1 သႅၼ်လၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵၢင်ပၢင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မီးႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉ ၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တင်းမူတ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်း 2000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပီ 2017-2018 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၾၢႆႇပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တင်း ထၢတ်ႈၶႅမ်ႊမီႊၵိူဝ်ႊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 28 မဵဝ်း၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼပ်ႉသွၼ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ (148) သႅၼ်လၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ လိူဝ်သေၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းတီႉၺွပ်းလႆႈၼႂ်း ပီ 2017-2018 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယင်းမီးႁွင်ႈၵၢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း တႃႇၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင် ယႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းမူတ်း မႅၼ်ႈငိုၼ်း 1 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇမၢႆတွင်းၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉၼႆသေ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆတီႈ ဢိၵ်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးမိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈလွႆတႆးလႅင်း တင်းလွႆၵေႃႇဝၼ်းၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်း သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း