Friday, March 1, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၽူင်း

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်ႉၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တေၸတ်းတီႈမိူင်းၽူင်း

ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်ႉၸုမ်ႉ တေၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ လႄႈ တေၸတ်းပၢင်တြႃး တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2024 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 6/1/2023 တေၸတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသင်ဝရ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃမိူင်း တေယေႃးမုၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽူင်း

ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းမူၼ်းပီႈၼွင်ႉတၢင်းတူၵ်းၶူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉ တၢင်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 29/9/2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃသေ တေလုၵ်ႉ တီႈ ဝတ်ႉဝဵင်းၵဵဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ်  ယေႃးမုၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း တီႈဝတ်ႉထၢတ်ႈသီလွၼ်းလိူင်း တီႈမိူင်းၽူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊တေမီးပၢင်ထွမ်ႇထမ်းတြႃးလႄႈ ၵၼ်ႇတေႃးၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးလႃႈသႅင်  ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဝတ်ႉထၢတ်ႈသီလွၼ်းလိူင်း မိူင်းၽူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်တၵ်ႉၵႃႇ သူႇၸႂ်း ထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉ  ပွင်ႈပၢႆ ၵႂႃႇဝႆႈၽြႃး၊ သူင်ႇမႅတ်ႉတႃႇ၊ တႆႈတဵၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ တီႈထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။   ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃ 3 လိူၼ် တီႈမိူင်းၽူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝႃႇ သႃ 3 လိူၼ် တီႈဝတ်ႉၽရထၢတ်ႈသီၻွၼ်းႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်း ယွၼ်းသူးပၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းယူႇလီ

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးသေ သုတ်ႇမုၼ်းဝၢၼ်းပရိတ်ႈ/ သိုပ်ႇၸႆးတႃ ယိူင်းၸူးထိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵတ်းယဵၼ် ။ ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်း တီႈၵျွင်းၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် ဝတ်ႉၽထၢတ်ႈသီၻွၼ်းႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃး...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢမ်ႇယူႇလီ မေႃယႃမႃးယူႇၸမ်လုမ်းလႃးၸဝ်ႈတီးမိူင်းၽူင်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇလိုဝ်ႈဢမ်ႇသဝ်း  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆလၢႆဝဵင်းလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈႁဝ်းယုပ်ႈယွမ်း ထိုင်တီႈမေႃယႃ လႆႈမႃးယူႇႁိမ်းၸမ်သေ လုမ်းလႃးပၢႆးယူႇ လီပၼ်ဝႆႉ တီႈမိူင်းၽူင်း၊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယင်းပႆႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁူပ်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တင်ႈတႄႇ ဢဝ်ဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃး...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လီငၢမ်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ   လုၵ်ႉဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁိပ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ။ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၵဵင်းတွင်းမႃးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းပၢႆ၊ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပူင်ထမ်းတြႃးတီႈလႂ်ဝဵင်းလႂ်သေ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းႁွတ်ႈထိုင် ဝတ်ႉသီၻွၼ်ႊႁိူင်း မိူင်းၽူင်းၶၢဝ်းယၢမ်း...

ၸူၼ်လိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈၶဝ်ႈၸူၼ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းၸူၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈငႃၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈ မိူင်းၽူင်း(ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇတင်းငိုၼ်းတင်းၶမ်းႁိမ်းၸမ် 1 လၢၼ်ႉငိုၼ်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၵူၼ်းၸူၼ်သွင်ၵေႃႉၶီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်း လုင်းၸၢႆးသၢမ် ပႃႈၼၢင်းမႃး ဝၢၼ်ႈသေႃႉၵူင်မႂ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း(ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းထႆး...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တဵမ် 57 ပီၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၽႂ်မၼ်း

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ တေထိုင်ၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊတေမႃးၼႆႉ တေဢမ်ႇၶွၼ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလူႇတၢၼ်းတီႈၵျွင်းမိူင်းၽူင်း၊ တေႁႂ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈ ၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸတ်းႁဵတ်းလူႇတၢၼ်းၵႂႃႇတီႈၽႂ်မၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။    ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ၸိုင် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇထိုင်မႃး ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယု 57 ပီသေ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေႃႇသူႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ တႄႇလူင်းႁႃသဵင်

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇသူႈ တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ  တႄႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ၊ လႆႈသႂ်ႇၽႃႈပိၵ်ႉပၢၵ်ႇ၊ လႆႈယူႇႁၢင်ႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇလိူဝ် 50 ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လူင်းႁႃသဵင်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 15/09/2020 တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img