Tuesday, June 18, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃ 3 လိူၼ် တီႈမိူင်းၽူင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝႃႇ သႃ 3 လိူၼ် တီႈဝတ်ႉၽရထၢတ်ႈသီၻွၼ်းႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။

Photo: ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ ၶူးဝႃးပေႃႈ ႁွတ်ႈထိုင်မႃး မိူင်းၽူင်းသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢွၼ်တၵ်ႉၵႃႇ ဝႆႈၽြႃးႁေႃးတြႃး တီႈၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ 9 – 10 မူင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ဝၼ်း ႁူပ်ႉတၵ်ႉၵႃႇ ႁေႃးတြႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶူးဝႃးပေႃႈ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽွင်းၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၶၢဝ်းတၢင်း ၼႂ်းဝႃႇသႃ 3 လိူၼ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇ ႁူပ်ႉၽႂ် တေႃႇထိုင် လိူၼ် 12 မူၼ်း (ၾၢႆႇတႆး) ၸင်ႇတေဢွၵ်ႇဝႃႇသႃၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ ထႅင်ႈ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/8/ 2022 ပူၼ်ႉမႃးသေ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 18 ၸင်ႇလူင်းႁူင်းယႃ။ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ တၵ်ႇၵႃႇပီႈၼွင်ႉထႆး၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းႁူင်းယႃ၊ ပလိၵ်ႈၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႉသႃ တီႈႁူင်းယႃလူင် ၵုင်းထဵပ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ပိုၼ်ၽႄမႅတ်ႉတႃႇတြႃး ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢင်းၾင်ႇထႆး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 22 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း