Monday, July 15, 2024

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေႃႇသူႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ တႄႇလူင်းႁႃသဵင်

Must read

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇသူႈ တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ  တႄႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ၊ လႆႈသႂ်ႇၽႃႈပိၵ်ႉပၢၵ်ႇ၊ လႆႈယူႇႁၢင်ႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇလိူဝ် 50 ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လူင်းႁႃသဵင်။

Photo by SNDP: ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပူၼ်ႉမႃး

မိူဝ်ႈၼႆႉ 15/09/2020 တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တႄႇလူင်း သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပဵၼ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ တႄႇလူင်းႁႃသဵင် တၢင်း ဝၢၼ်ႈသၢမ်ပူး၊ ပႃႇသႃ ၊ ႁူၺ်ႈလိၼ်လမ် တၢင်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵၢၼ်ႁႃသဵင်တႄႉ – ပူၵ်းပၢႆႉပႃႇတီႇ၊ ပူၵ်းတုင်းပႃႇတီႇ/ၸၢတ်ႈ၊  ႁွင်ႇပၢဝ်ႇ ပၼ်ႇလဵပ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ – ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းငူၺ်ႇမျႃႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ လူင်းသူၼ်းတုမ်တီႈဝၢၼ်ႈသၢမ်ပူး၊ ပႃႇသႃ မႃးယဝ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း (ၵ)၊ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၸင်ႇတႄႇထႅင်ႈၶႃႈ။ ပေႃးမိူင်းၽူင်း (ၵ) ယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ထႅင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၽူင်း (ၶ)။ ပေႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇသိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ပႃႇလႅဝ်း ၵဵင်းလၢပ်ႈ၊ တႃႈလိူဝ်ႇ မိူင်းလဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၶွၼ်ႈတုမ် ဢၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၼႆႉ တီႈလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ မီးၵၢၼ်တမ်းပၼ် ၼမ်ႉယႃႈလၢင်ႉမိုဝ်း၊ မီးၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇ/ၶူႈၼင် ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်ၶၢဝ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈ/ ၶႂၢင်ႉ လူင်းႁႃသဵင်ယဝ်ႉသေတႃႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႄႉ ယင်းပႆႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶီႇရူတ်ႉထိပ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈၸုမ်းသေ ပူဝႆႉ ပိုၼ်ႉၵၢၼ် ႁႃသဵင်ၵူၺ်းၼႆ ၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- “ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းဝႆႉ ဝၼ်းတေလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တေပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 17 ၵႂႃႇ၊ ပေႃးလူင်းသူၼ်းတုမ်တႄႉတႄႉမႃး ၵူၼ်းတေၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေမီးၼမ်၊ ၸၢင်ႈမီးထိုင် 70-80 ၸမ်ပၢၵ်ႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေမႅၼ်ႈၸွမ်း လၢႆးၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶပ်းၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ”-  ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသေ တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇတႃႇ 37 ၸႄႈဝဵင်း ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်။ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆး 32 ၸႄႈဝဵင်း ၊ မိူင်းၶၢင် 4 ဝဵင်း ၊ တီႈၼင်ႈၽွင်းလူင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး 2 တီႈၼင်ႈ တႄႉ တေၶေႉၶဵင်ႇ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ လႄႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သမ်ႉ တေၶဝ်ႈၶေႉၼႂ်း 45 ၸႄႈဝဵင်း။ တႃႇတီႈၼင်ႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 12 ၵေႃႉ၊ သၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း 38 ၵေႃႉလႄႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်း 79 ၵေႃႉ၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး 3 ၵေႃႉ။ တင်းမူတ်း 132 ၵေႃႉ။ ပႃးၸဵမ်မိူင်းၶၢင်၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တင်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း