Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းသၢတ်ႇ

ႁူင်းၵဵပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇတႅၵ်ႇ ၾႆးမႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းလႆႈပၢႆႈ

ဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းတပ်ႉၵွင်ႈလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုင်ႇၵဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉၵွင်ႈလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ။ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၵႂႃႇတႆႈတဵၼ်း...

UWSA တီႉၺွပ်း ၸၢဝ်းၶႄႇၸိူဝ်း မႃးယူႇၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႊမိူင်းသၢတ်ႇသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းမႃးထင်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးသေ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်လွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ် ယွၼ်ႉႁႅင်းဢီး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇသေ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA သႂ်ႇႁႅင်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇသွၵ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  သိုၵ်းဝႃႉ UWSA လူင်းၵူတ်ႇထတ်း  ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းမႃး ထင်သဝ်းတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယွၼ်း ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၊...

ၽူဝ်ၽၼ်းၶေႃးမေးတၢႆ ဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ၽၼ်းၶေႃးမေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ပႅတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၽၼ်းၶေႃးမေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တၢႆသေ ပႅတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ။ ၵူၼ်း မိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ငိၼ်းဝႃႈတႄႉ ၶႃၽူဝ်မေးၼႆႉ ၵႆႉထဵင်ၵႆႉမေႃးၵၼ် ယူႇတႃႇသေႇၼႆဢေႃႈ။ မေးမၼ်းယၢမ်ႈပၢႆႈပႅတ်ႈယဝ်ႉလၢႆပွၵ်ႈၼႆ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ပွၵ်ႈၼႆႉ မေးမၼ်းမႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်းႁေ...

ၼၢင်းယိင်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၸူၼ် သုမ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈၾူၼ်း

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁိမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈၾူၼ်း ၽွင်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇ။  ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပႂ်ႉႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸွမ်းတၢင်း တီႈႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇ ။ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၺႃးၸူၼ်ၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၵႂႃႇၵၢတ်ႇၸွမ်းၵၼ်လၢႆၵေႃႉလႄႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၺႃး။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇယူႇ ဝႃႈတၢင်းၼႆႉမီး ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ...

ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၶဝ်ႈယူႇၸွမ်းၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

ၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵိၼ်ယႃႈလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၶဝ်ႈယူႇထင်သဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ လိူင်ႇၽႄႈမႃး ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင် ဢမ်ႇယွမ်း 10 မၢင်ၸိူဝ်း ၶဝ်ႈယူႇထင်သဝ်းၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ   ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ယႃႈမ လိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ သိုဝ်ႉၵိၼ်ငၢႆႈ ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁၢင်ပီ ပီၵၢႆမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်မႃးၶိုၼ်း၊ ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉၵူႈဝၼ်း  ယႃႈမ ယႃႈမဝ်းၵမ် သိုဝ်ႉငၢႆႈၶၢႆလီ မီးငိုၼ်း 5 ဝၢတ်ႇၵေႃႈ သိုဝ်ႉၵိၼ်လႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ သူင်ႇၶၢႆၵူႈဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 4/6/2023 ၼၼ်ႉ...

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းႁႅင်း ၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃးတီႈမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁႅင်းသေ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁႅင်းသေ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉဝဵင်းၵွင်း ၊ ပွၵ်ႉဝဵင်းၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵွႆၼမ်ဝႆႉဢေႃႈ။မၢင်ႁိူၼ်း လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ...

ယႃႈမ 6 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၵဵပ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ပလိၵ်ႈၶဝ်ႈတိ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 65 လၢၼ့်မဵတ့်ပၢႆလႄႈမၢၵ်ႇမိုဝ့်ၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ့်  ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 6လၢၼ့်မဵတ့်ပၢႆလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ့်ၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၾၢႆႇ  CCDAC Myanmar ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ် Feb ဝၼ်းၸၼ်...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းထႆးၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၾၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢႅဝ်ႇႁႃတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်သေ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်း ႁိူၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းထႆး ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ဝၢတ်ႇမႃးထုတ်ႇ/လႅၵ်ႈဢဝ်တူဝ်ၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။  ဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်း ၸၢႆးသေႃးၼၼ်ႇတိ ဢႃယု 35 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းတုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်(မူးယစ်)...

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တေၸတ်း ပၢင်လူႇၾႆးတဵၼ်းဝင်ႇၵပႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း7

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေၸတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်းၾႆးတဵၼ်းဝင်ႇၵပႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၸေးတၢၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း7။ ဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ၼႆႉ မႅၼ်ႈဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း သင်ၶလႄႈတၵႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇ ၾႆးတဵၼ်း ဝင်ႇၵပႃႇ တီႈဝတ်ႉၸိၵ်ႉတသုၶ  ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇပွၵ်ႉမႂ်ႇ (စျေးတန်းကွက်သစ်)  ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-” ပွႆးၼႆႉႁဵတ်းၵူႈပီဢေႃႈ ပေႃးၶူဝ်ႊဝိတ်ႊဢမ်ႇမႃးၵဝ်းတႄႉ ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း...

 ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၼမ်လိူင်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ  လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁင်းၵူၺ်း

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶီႈယႃႈၶီႈၾိၼ်ႇ လိူင်ႇၼမ် ဢမ်ႇဝဵၼ်ႉ ဝၼ်းဝဵၼ်ႉၶိုၼ်း ဢမ်ႇလိူၵ်ႈႁိူၼ်းလင်လဵၵ်ႉလင်ယႂ်ႇ ၶဝ်ႈလၵ်ႉတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ် လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇသေ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းပၼ်ႇလဵပ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁင်းၵူၺ်း ။ တင်ႈတႄႈ ဝၼ်းတီႈ 12/9/2022 မႃး ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ  ၽွတ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ပၼ်ႇလဵပ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းဝဵင်း ၼိုင်ႈၶိုၼ်း 3 ၵမ်း ၊...

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇငွႆးပေႃႉၼၢင်းယိင်းဢႃယု 60 ပၢႆၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လႆႈယဵပ်ႉ 5 ၶဵမ်

 ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 60 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ထူင်ငိုၼ်းသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉပေႃႉမၼ်းၼၢင်းပႃး မၢတ်ႇၸဵပ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 3 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၼႆႉ ပႃႈလူင် ဢႃယု 60 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉမႄႈသွၼ် ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ပႃးထူင်ငိုၼ်းသေၶီႇရူတ်ႉထိပ်ႇၵႂႃႇၵၢတ်ႇ ဢၢၼ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်တႃႇမႃးႁဵတ်းတၢင်းၶၢႆ။ ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ငွႆးပေႃႉမၼ်းၼၢင်းသေ ဢဝ်ဢႅပ်ႇငိုၼ်းမၼ်းၵႂႃႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ပႃႈလူင်ၼႆႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆးတီႈႁိူၼ်းမၼ်းဢေႃႈ။...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၶဝ်ႈလၵ်ႉထိုင်ၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၵျွင်းၵမထၢၼ်း

ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝတ်ႉလႄႈ လၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ/ ယေႃး ၵီႇ တီႈတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ထပ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်း ။   ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ႁိမ်းႁွမ်းတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် မႃးၵိၼ် ၼွၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼႆႉ ၼမ်ၼႃႇ။  ယွၼ်ႉၸမ်ထိူၼ်ႇလႄႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း၊ ၶဝ်ၵႂႃႇႁႃလၵ်ႉတၢင်းၼွၵ်ႈ...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈႁုင်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုပ်ႇထူမ်ႈ ပႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 5 လင်။   ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းသၢတ်ႇႁွၼ်ႈထဝ်ႇၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်  ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၊  ယိပ်းၶွၼ်ႉ/ မိတ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတဝ်သွၵ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆမႃးၼႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ မဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼွၼ်းမူၵ်းၸွမ်းၼႃႈႁိူၼ်းယေး၊ ၸွမ်းၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img