Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းယႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 800 လုၵ်ႉပၢင်သၢင်း ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းယႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵိၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ် ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းဝႃႉ တီႉၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်းၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးမူၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ပၢႆႈမႃးမူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးသပ်းလႅင်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉၶဝ်သေ တေဢဝ်လွႆၵိဝ်ႇၸီႉ တႃႇ 14,500 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ပႃႇထုၵ်ႇႁၢမ်ႈ (မၢႆ - 3)...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းယႆ ၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ

ၸုမ်းသိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ/မိူင်းႁႅမ်း  မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ တီႈမၢၼ်ႈမူင်ႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/7/2023 ။   ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၶဝ်သၢင်ႈမႃး ႁူင်းႁေႃလုမ်းမႂ်ႇၼႆႉမႃး မွၵ်ႈႁိမ်းၸမ်ပီၼိုင်ႈယဝ်ႉ၊  တိုၵ်ႉယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၺ်း။မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း  ထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း၊ ၽိူဝ်ႇသၢင်ႈယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈဢဝ်ပၢႆႉမႃးသႂ်ႇၸင်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်လုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ  ”...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈမိူင်းယႆ ပီၼႆႉ ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ပႃးၵူၼ်းဢႃယုယႂ်ႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၵူၼ်းဢႃယုသုင် လႄႈၼၢင်းယိင်း မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းပႃး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/4/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ၶိုင်ပွင် ၸတ်းပၼ် တႃႇၵူၼ်းဢႃယုသုင်လႆႈ ႁဵၼ်းပႃး  တေဢၢၼ်းသိုပ်ႇပိုတ်ႇ တႃႇ 12...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ- SSPP ယိုဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်ႉၸုမ်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်းလႄႈၼႃးသၢင်း ၾၢႆႇတူၵ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-" ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းၶူဝ်လွင်းၼၼ်ႉဢေႃႈ ပဵၼ်မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉဢေႃႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းယႄးႁူမ်ႈၵၼ်ႁေ ​တႄႇယိုဝ်းၼႆဢေႃႈ။ၾၢႆႇ SSPP တႄႉမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈယူႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈလၢႆၵေႃႉ" ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတိတ်း​တေႃႇၸူး SSPP...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇမိူင်းယႆ 4 ပႃး ၵႂႃႇႁၢႆတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈလိူၼ်ပၢႆ ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ 4 ပႃးတီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆ ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမႆႈၸႂ်။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ 4 ပႃးၵူၼ်းမိူင်းယႆ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁၢႆၵႂႃႇၽွင်းၸဝ်ႈၵႂႃႇ တုင်းသွမ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းလႄႈပႆႇႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၵႂႃႇမီးတီႈလႂ်။ ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတေႃးၽႃႇသ ဝတ့်ဢွင်ႇၸေႇတီႇမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ၵႂႃႇမၢၼ်းတလေး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လိူၼ်ထူၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ 2 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထတ်းမိုဝ်းထိုဝ်ယဝ်ႉ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်း  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉထတ်းမိုဝ်းထိုဝ် ၽူႈၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ၺႃးႁၢင်ႈသိုၵ်းတႆးသေတီႉၺွပ်း  ၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ် မႂ်ၵိၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉထတ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၶဝ် တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၼႃႈလုမ်းၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈၵုၼ်ႇလိပ်း ဢၼ်တေႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႈၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်ပျႃး တၢင်ႇၵႃးၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းယႆ    

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈၵုၼ်ႇလိပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်   တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းယႆ ႁိမ်းပွၵ်ႉၼိုင်ႈ ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/10/2022 ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး FAW သိပ်းသွင်လေႃႉ  တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းယႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶဝ်လႆႈၶၢဝ်ႇသေလႄႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁိုဝ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ပႂ်ႉထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇၵူၼ်းမႃး တင်းဝၼ်း။ ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆႉ ပေႃးၵႃးလမ်းၼၼ်ႉမႃးၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈ ၺႃးဢဝ်ၵမ်းလဵဝ်။  ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တီႉလႆႈၼမ်ဝႃႈၼမ်...

ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး မိူင်းယႆ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၸဝ်ႈၶွင်ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ဝဵင်းမိူင်းယႆ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 13 လုၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၵူဝ်ႇဢွင်ႇဢွင်ႇ ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸဝ်ႈၶွင်ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း  ။ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 1...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် တေပူင်သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်းဢေႇတႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/6/2022 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ်လႄႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃ လိၵ်ႈလၢႆး ၽွမ်ႉၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢဝ်မုၼ်ၸွမ်း 100 ပၢႆ။ လုင်းမျႃႉမွင်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈမိူင်းယႆ ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉမူတ်း  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူတ်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်မၢႆၾၢင် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဢိူင်ႇၶဝ် သင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပမ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈၵေးသီး – လႃႈသဵဝ်ႈ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉလွင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း - ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵေးသီး - မိူင်းယႆ   ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးထႅင်ႈ ၼိုင်ႈလမ်းလၢႆ 2 ႁဵင်ပျႃး။ ၸဝ်ႈၵႃး ၵေးသီး - လႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃး ႁႅင်းၼႂ်းၵႄႈၵေးသီး...

မိူင်းၶႄႇဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈသမ်ႉပႂ်ႉယွၼ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇဢွႆႈ မူႇၸေႊ ႁူပ်ႉတင်းယၢပ်ႇ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇဢွႆႈ တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃး/ ၸဝ်ႈသူၼ်  ထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢဵၼ်ႁႅင်း 10 ၵေႃႉ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်...

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၽႄပရိယတ်တိသတ်ꩪမ်ပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵွၼ်းတိင်ႇၺ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၽႄပရိယတ်တိသတ်ꩪမ်ပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်း လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်း မိူင်းယႆ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင် ၽွင်းဢႃယု 78 ပီ ဝႃႇသႃ 59 ဝႃႇ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ယူႇတီႇသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႇၵႃႇသတ်ႉထႃး...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မိူင်းယႆ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၸမ် 400

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၸမ် 400 ၵေႃႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/11/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 394 ၵေႃႉ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img