Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾႆးၾႃႉ

ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈတေၶိုင်ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉတႅၼ်းတၢင် ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃး

ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း လႄႈ လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅင်ႇတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေဢုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇလူတ်း ယွၼ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၵႃးၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၸႂ်ႉတင်းၾႆးၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။  ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/9/2021 သေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈတႃႇလူတ်းယွၼ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၾႆးၾႃႉၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင်၊...

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉမႃးတတ်းသၢႆၾႆးၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လူင် ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆး

ၾႆၢႇၾႆးၾႃႉ ဝဵင်းပၢင်လူင် တတ်းၾႆးၾႃႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ။ ၾႆၢႇၾႆးၾႃႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ တေတတ်းသၢႆၾႆး တေမႃးပူတ်းမီႊတိူဝ်ႊပွၵ်ႉသ်ၼႆလႄႈၵမ်ႈၽွင်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉသေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇ။ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵေႃႈၺႃးပူတ်းမီႊတိူဝ်ႊပွၵ်ႉသ်ၵေႃႈမီး ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  "ၸႂ်ႈ​​ဢေႃႈၶဝ်မႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ၼႆႉႁႂ်ႈသႂ်ႇယဝ်ႉ။ ၽႂ်ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇတေၺႃးပူတ်းမေႃႈၾႆးၼႆ။     တင်းပွၵ်ႉမျဵဝ်ႉတိတ်ႉၼၼ်ႉ​​ၵူၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆး ၺႃးတတ်းၾႆးၼႆဢေႃႈ။" ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ မေႃႈၾႆးမီး 7000 လုၵ်ႈပၢႆ​​။ ၽွင်းၶၢဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇပၼ်ၵႃႈၾႆးၾႃႉ ၼႄလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း။  ထိုင်မႃးလိူၼ် July...

Latest news

- Advertisement -spot_img