Saturday, June 15, 2024

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸွမ်းတတ်းၾႆးထိုင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆး

Must read

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸွမ်းတတ်းၾႆး ထိုင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပႆႇသႂ်ႇၵႃးၾႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။

တတ်းသၢႆၾႆးၾႃႉ ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸွမ်းတတ်းၾႆး ထိုင်ႁိုၼ်းယေး  လၢႆလၢႆလင်  ။ ၼႄးဝႃႈ ဢၼ်ႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးလႄႈတတ်း ၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် လိူဝ်ႁႅင်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်း  ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁိူၼ်းဢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆမႃႇလႃႇသေ ႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈသေ ၺႃးတတ်းၾႆးၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်မႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆး ၶဝ်တေမႃးတတ်းထိုင်ႁိုၼ်းၼႆဝႃႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ပဵင်းပေႃးၸႂ်ၼႆလႄႈ ၵႂႃႇသႂ်ႇငိုၼ်းတႃႇၼိုင်ႈ လိူၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၼႆၶႃႈ။ ၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးမႃးသႂ်ႇငိုၼ်းမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေမႃးတၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းတူၵ်း  ၊ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵႃႉၶၢႆ ဢမ်ႇဢွင်ႇ၊  ငိုၼ်းၶဝ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမီးလႄႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆး လၢႆလၢႆလိူၼ်ၵမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈၶဝ်မႃးတတ်းၼၼ်ႉ ပီႈသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်း ၽိူဝ်ႇမႃးႁိူၼ်းသမ်ႉ ၾႆးမွတ်ႈဝႆႉ ပီႈထၢင်ႇဝႃႈ မွတ်ႇတၢင်းဝဵင်းၼႆလႄႈ ပီႈၵေႃႈဢမ်ႇတၵ်းသဵင် သင် ၽိူဝ်ႇလပ်းသိင်ႇမႃး ႁိူၼ်းပိူၼ်ႈသမ်ႉလႅင်းမူတ်း ႁိူၼ်းပီႈသမ်ႉ ဢမ်ႇလႅင်း။ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ မႃးသၢင်းပၼ်လႄႈ တႃႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ 5 လိူၼ် ပေႃး 5 လိူၼ်တႄႉ ပီႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ ပီႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ/ သႅင်ႇလူး။ တေသၢင်းၵႂႃႇပၼ်ၵမ်းလိူၼ်လိူၼ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၼႆဝႃႇ”- ၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19/11/2021 ၼၼ်ႉမႃး ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉၶိူင်ႈႁဵတ်း ဢွၵ်ႇၾႆးၾႃႉယွမ်းလူင်းလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸဵမ်ၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း လၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈ တေပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် ပိၵ်ႉ တတ်းၾႆးၾႃႉၵႂႃႇ ၼိုင်ႈဝဵင်းလႂ် ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း