Saturday, June 15, 2024

ႁိူၼ်း လႄႈ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိူဝ်းပႆႇၸၢႆႇၵႃႈၾႆး ၺႃးတတ်းၾႆးၾႃႉ

Must read

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တတ်းသၢႆၾႆးၾႃႉ ၸွမ်းႁိူၼ်း၊ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ။

Photo: ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈတတ်းၾႆးၾႃႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း တီႈပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇဢွင်ႇမျေႇ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ် 5 ၵေႃႉသေ တတ်းၾႆးၾႃႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇၸၢႆႇၵႃႈၾႆး။

- Subscription -

ၵူၼ်းပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇဢွင်ႇမျေႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – တင်ႇတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တေမီးၼိုင်ႈပီ ယဝ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသႂၢင်းၵႃႈၾႆး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၶဝ် ဢဝ်ဝႂ်ၵႃႈၾႆးမႃးပၼ် ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸၢႆႇၵႃႈၾႆးၵမ်းလဵဝ်။ ၵႃႈၾႆး သမ်ႉသဵင်ႈၼမ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းၸၢႆႇဝႆႉ တႃႇၼိုင်ႈၼိုင်ႈၵွၼ်ႇၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ ႁႂ်ႈၸၢႆႇမူတ်းမူတ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇၸၢႆႇၵေႃႈၶိုၼ်ႈတတ်းသၢႆၾႆးၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ– ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ မႃးၸွမ်းၵၼ် 5 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူးၸၢႆး ၶဝ်ၸႅၵ်ႇၼႃႈတီႈၵၼ် ၾၢႆႇၵဵပ်းငိုၼ်း၊ ၾၢႆႇတတ်းၾႆး ႁဵတ်းၼႆ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢႆႇငိုၼ်းၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ၶိုၼ်ႈလၵ်းၾႆးသေ ၵႅတ်းသၢႆၾႆးၵမ်းလဵဝ် ။

ပေႃးၸၢႆႇၵမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၼ်ငိုၼ်း ၵႃႈၾႆးၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ၊ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၸၢႆႇၼိုင်ႈၶိုင်ႈၵွၼ်ႇ၊ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၸင်ႈၵွႆႈယွၼ်းၸၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း ၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း၊ ပေႃး ဢမ်ႈၸၢႆႇငိုၼ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈသဝ်ၾႆး တတ်းသၢႆၾႆးၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇၸၢႆႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ – ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇၸၢႆႇၵႃႈၾႆး တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵႃႈၾႆးၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ် ႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်းၵႃႈၾႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇသိုဝ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ မႃးယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း