Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ဢမ်ႇသူင်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ ၺႃးတတ်းၾႆးတင်းဝၢၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇၸၢႆႇၵႃႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇတတ်းသၢႆၾႆးတင်းဝၢၼ်ႈ၊ပေႃးမႃးၸၢႆႇၵႃႈၾႆး 30 သႅၼ်ပျႃး တေတေႃႇပၼ်သၢႆၾႆးၾႃႉၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇႁူင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo by – ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ

ဝၢၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇၸၢႆႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၽိဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ။ ဢမ်ႇၸၢႆႇၵႃႈၾႆးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းပုၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

“ၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇသိမ်းဢႃႇၼႃႇပုၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ ။ ၶဝ်ၵေႃႈၵမ်းၵမ်းမႃးယွၼ်းဢေႃႈ။ မႃးလွၵ်ႇဢေႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်။ ႁဵတ်းၼႆမႃးလၢႆလၢႆၵမ်းသေ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ တတ်းသၢႆၾႆးတႄႉယဝ်ႉၶႃႈယိုင်။ ၶဝ်မႃးဢုပ်ႇယူႇဢေႃႈ ပေႃးၸၢႆႇပၼ်ၶဝ်ၵႃႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ 30 သႅၼ်ပျႃးတႄႉ ၶဝ်တေတေႃႇပၼ်ၶိုၼ်းသၢႆၾႆးၶႃႈဝႃႇ။ ႁဝ်းဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၼႆ ၶဝ်ဝႃႈ ပၼ်လိူၼ် 10 သႅၼ်ၵေႃႈလႆႈဝႃႇ 3 လိူၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ” – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈလၢႆး ၵေႃႈ ၾႆးၾႃႉမႃးမႃးၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

“မိူဝ်ႈၼႆႉတင်းဝၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၾႆးၼႆႉမႃးမႃးၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇ။ ထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၾႆးၶၢတ်ႇတႄႉသေယဝ်ႉၶႃႈယိုင်။ တီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇပၼ်ၵႃႈၾႆး ၼမ်ဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉလႄႈၶဝ်တတ်းပႅတ်ႈႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ” ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈလၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၽိဝ်ႇယဝ်ႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းသွၵ်ႇ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢႆႇၵႃႈၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၵႂႃႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈႁႂ်ႈသူင်ႇၵႃႈၾႆး 30 သႅၼ်၊ ပေႃးဢမ်ႇၸၢႆႇ တေဢမ်ႇပၼ်ၾႆး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း