Thursday, June 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽႃၵၢၼ်ႉ

မႄႈဝၢၼ်ႈ ဝၢင်းယႃႈမိူဝ်ႇ  ၸဝ်ႈႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ

မႄႈဝၢၼ်ႈ (ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်း) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 15 ပီ ဝၢင်းယႃႈမိူဝ်ႇၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇ ႁူင်းယႃမူတ်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ့်  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မႄႈဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁၢၼ့်သိုဝ့်ၶၢႆ မၢၵ်ႇၵႃး (ကယါးမြေ တာယာရောင်း၀ယ်ရေး) တီႈပွၵ့်မေႃႇသႅင် ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ့် ဝၢင်းယႃႈမိူဝ်ႇ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႄႈ  ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ဝၢၼ်ႈလူင်ႊၶၢင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင်...

ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တႆးလႅင် ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ

 ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တႆးလႅင် တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈၵိုၵ်းႁိူၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈၵွၵ်းႁူဝ် သၢမ်လုၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈယိုဝ်း လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းၽေႇ ဢႃယု 60 ပၢႆ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ဝၢၼ်ႈႁွင်ႈပႃး ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် မၢၵ်ႇၵွင်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈသေတႃႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ် ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၼႂ်းၽုင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ သေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ယဝ်ႉ ဢမ်ႇလၢႆဝၼ်း ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ၸိူင်ႉၼၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း တေႃႇထိုင်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းၶၢင်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃသႂ်ႇ ၊ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းလႄႈ လူႉတၢႆ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/3/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႅတ်ႉၼမ်ႉတႃ...

လိၼ်ၵူၼ်ႇယၢတ်ႇပင်း တီႈမေႃႇသႅင်ၶဵဝ်ၽႃၵၢၼ်ႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆပၢၵ်ႇပၢႆ

မေႃႇသႅင်ၶဵဝ်ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လိၼ်ၵူၼ်ႇယၢတ်ႇပင်းလူင်းၼႂ်းၼွင်၊ ၵူၼ်းၶုတ်းၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃသႅင် ထုၵ်ႇၵူမ်ႇလိၼ်ႁိၼ်သၢႆး လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈထူမ်တဵင် လူႉတၢႆပၢၵ်ႇပၢႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၾူၼ်တူၵ်းမႃး ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/07/2020 ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈယၢမ်း 06:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇပိူင်ပဵၼ်လိၼ်ၵူၼ်ႇယၢတ်ႇပင်းလူင်း တီႈမေႃႇသႅင်ၶဵဝ်ၽႃၵၢၼ်ႉ (ႁူၺ်ႈၶႃႇ) ၸႄႈမိူင်းၶၢင်။ ႁွၼ်ၵူမ်ႇလိၼ်ႁိၼ်သၢႆး ဢီးပတ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႈ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉ ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃသႅင် ၼႂ်းသၢၵ်ႈယိူဝ်ႇလိၼ်ႁိၼ်သၢႆး ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ၶုတ်းထွၵ်ႇၵွင်ဝႆႉၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းၼႂ်းၼမ်ႉၼွင်သေ...

ပုတ်းလဵၵ်းၶိူင်ႈမိၼ်လၢဝ်တဵမ်း(ၵျူဝ်ႇတု)ပွတ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ

ပုတ်းလဵၵ်း ၶိူင်ႈမိၼ်လၢဝ်တဵမ်း(ၵျူဝ်ႇတု) ပွတ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႃးတူဝ်လိၵ်ႈၶႄႇၼၼ်ႉ  တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်း ႁွင်ႈၼမ်ႉ ဝၢင်းႁိူၼ်း  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈၽႃၵၢၼ်ႉ မေႃႇသဵင်ၶဵဝ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19 မိူဝ်ႈဝႃး  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပုတ်းလဵၵ်းတူၵ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ဢူးဢေးၵျေႃႇ ဝၢၼ်ႈမေႃႇပုင်ႇ ဢိူင်ႇလူင်ၶင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင်။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵူဝ်ႇၵျေႃႇတူႇရ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇလူင်ၶင်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img