Saturday, July 13, 2024

ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တႆးလႅင် ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ

Must read

 ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တႆးလႅင် တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈၵိုၵ်းႁိူၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈၵွၵ်းႁူဝ် သၢမ်လုၵ်ႈ။

Photo: the Voice of Shan Ni/ လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းၽေႇ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တႆးလႅင် ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 25/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈယိုဝ်း လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းၽေႇ ဢႃယု 60 ပၢႆ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ဝၢၼ်ႈႁွင်ႈပႃး ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉတီႈၵွၵ်းႁူဝ် သၢမ်လုၵ်ႈလူႉတၢႆထင်တီႈ။

- Subscription -

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 20 ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉတႄႉ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈယိုဝ်း လုင်းတၢၼ်းၽေႇ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း  တိူဝ်ႉၺႃးတီႈၵွၵ်းႁူဝ် 3 ၵမ်း။  ပဵၼ် ၶၢဝ်းႁူဝ်ၶမ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁၼ်ၼႃႈ ႁူႉၶဝ်လီလီ”- ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းၽေႇ ဢႃယု 60 ပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးလႅင် ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ   မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ် ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးလႅင်  ၊ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမႃး   ။

ဝၼ်းတီႈ 27 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင် SNA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ   လွင်ႈၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႅင် ထုၵ်ႇ ယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ  ပဵၼ်လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေၸုမ်းၸုမ်းသေ တင်ႈၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆးလႅင်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်တႄႉ ၶဝ်ဢဝ်လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇၵူၺ်း။ ဢဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေၶိူဝ်းၶိူဝ်း ဝႆႉပဵၼ်ယိူင်းမၢႆသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်ႈၵူၺ်း။ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၸၼ်ႉတႅမ်ႇၵူၺ်း”- ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/6/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ၸၢႆးၵျၢၼ်ႇဢွင်ႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း  ၵေႃႈ ထုၵ်ႇ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တႂ်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ တီႉဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ တီႈမၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း တီႉၵႂႃႇႁိုင် 5 ဝၼ်းသေ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်မၼ်းၸၢႆးမႃးၶိုၼ်း ။  မၼ်းၸၢႆးၺႃးပေႃႉထုၵ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ် မၢတ်ႇၸဵပ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းၽေႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၼမ်ဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႂ်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵုမ်းၵမ်ၵူၺ်း ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပႆႇယိုၼ်ယၼ်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ် ၵပ်းၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးယဝ်ႉ ပႆႇႁပ်ႉသၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း