Sunday, May 26, 2024

ပုတ်းလဵၵ်းၶိူင်ႈမိၼ်လၢဝ်တဵမ်း(ၵျူဝ်ႇတု)ပွတ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ

Must read

ပုတ်းလဵၵ်း ၶိူင်ႈမိၼ်လၢဝ်တဵမ်း(ၵျူဝ်ႇတု) ပွတ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႃးတူဝ်လိၵ်ႈၶႄႇၼၼ်ႉ  တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်း ႁွင်ႈၼမ်ႉ ဝၢင်းႁိူၼ်း  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈၽႃၵၢၼ်ႉ မေႃႇသဵင်ၶဵဝ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။

Photo Credit to ၶၢဝ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉ- ပုတ်းလဵတ်းဢၼ်လုၵ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်တူၵ်းမႃးၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉဝၢၼ်ႈမေႃႇပုင်ႇ ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 19/9/2019

ဝၼ်းတီႈ 19 မိူဝ်ႈဝႃး  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပုတ်းလဵၵ်းတူၵ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ဢူးဢေးၵျေႃႇ ဝၢၼ်ႈမေႃႇပုင်ႇ ဢိူင်ႇလူင်ၶင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင်။

- Subscription -

ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵူဝ်ႇၵျေႃႇတူႇရ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇလူင်ၶင်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – မၼ်းတူၵ်းမႃးသိတ်ႈလင်ၶႃးၼွင်ၼမ်ႉလင်ႁိူၼ်းလုင်းဢေးၵျေႃႇသေ တူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼမ်းႁွင်ႈ လင်ႁိူၼ်း။ ပုတ်းလဵၵ်းတူၵ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈမေႃႇပုင်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ၶင်ႉယင်းလႆႈယိၼ်းသဵင်။ တူၵ်းထိုင်လိၼ်ယဝ်ႉယင်းတိုၵ်ႉမီးသႅဝ်ဢၢႆၵႂၼ်းၶႅမ်ႈမဵၼ်ယူႇ– ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပုတ်းလဵၵ်းလူင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်သင် ၵူၺ်းၵႃႈပႃးလိၵ်ႈၶႄႇဝႆႉ။ လႅပ်ႈပဵၼ်ၶိူင်ႈ Rocket လၢဝ်တဵမ်း( ၵျူဝ်ႇတု)ၶွင်မိူင်းၶႄႇ တႅၵ်ႇသေတူၵ်းလူၵ်းမႃး ယွၼ်ႉဝႃႈမီးသဵင်တႅၵ်ႇလင် သေဢမ်ၵႃး ၽွင်းတူၵ်းထိုင်လိၼ်ၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵႂၼ်းတုၺ်းတုၺ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈမၼ်းပဵၼ်လွတ်ႇၵူင်။ ပၢၵ်ႇလွတ်ႇ(ၾၢႆႇၼိူဝ်) ၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈ 6 ပေႇ(ထတ်း)သေ ပၢၵ်ႇလွတ်ႇၾၢႆႇတႂ်ႈ ၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈ 10 ပေႇ(ထတ်း)။ တၢင်းယၢဝ်းၵူင်လွတ်ႇမီးမွၵ်ႈ 16 ထတ်း။  – ဢူးၼၢႆႇမူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူင်ၶင်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇတူၺ်း ၵႂႃႇႁၼ်မႃးၼၼ်ႉလၢတ်ႈ။

ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပုတ်းလဵၵ်းတူၵ်းမႃးၼႆႉ  ဢမ်ႇမီးၵူၼ်း၊ သတ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ။ ပဵၼ်ပုတ်းလဵၵ်းဢမ်ႇၼၼ်  လၢဝ်တဵမ်း ၶွင်ၽႂ်ပႆႇႁူႉ။ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ် ၶိူင်ႈမိၼ် Rocket လၢဝ်တဵမ်းၶွင်မိူင်းၶႄႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶႄႇဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈ  ၸိူင်ႉၼႆ ယၢမ်ႈတူၵ်းတီႈၽႃၵၢၼ်ႉၼႆႉယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈလႆႈႁူႉဝႃႈ သုၼ်ပွႆႇ Rocket လၢဝ်ထဵမ်းၶႄႇ ၵျူႊၵွမ်ႊ ၼႆႉ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽႂ်၊ မိူင်းလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇတၵ်းသဵင်၊ ၸဝ်ႈၶွင်လၢဝ်တဵမ်း ၵေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်မႃး၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်ဝႆႉၼၵ်းၵူတ်ႇထတ်းသင်လႄႈ  ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ။ မၼ်းတေတူၵ်းမႃးထႅင်ႈမိူဝ်ႈလႂ် တီႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉလႆႈလႄႈ သင်ဝႃႈ မၼ်းတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆယွၼ်ႉၼႆ ၽႂ်သမ်ႉတေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။  ”– ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to ၶၢဝ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉ- ႁၢင်ႈပုတ်းလဵၵ်း ဢၼ်တူၵ်းမႃးတီႈၽႃၵၢၼ်ႉမိူဝ်ႈပီ 2016

ၸိူင်ႉၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇမိူဝ်ႈပီ 2016 ပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈမေႃႇၸီႇၸႃႇ ဝဵင်း ၽႃၵၢၼ်ႉၼၼ်ႉမီးပုတ်းလဵၵ်းလုၵ်ႉၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်တူၵ်းလူင်းမႃးၸိူင်ႉၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။

 

ဢၢင်ႈဢိင်- မျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်းလႄႈ ၶၢဝ်ႇ EPN

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း