Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉမၼ်း

ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ၵမ်ႈၽွင်ႈမႆႈၸႂ်ၼႅတ်ႈႁႃသိုဝ်ႉၵဵပ်းဝႆႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူႈမဵဝ်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ သုင်၊ လႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်သိုဝ်ႉၸႂ်ႉ ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢၼ်ၸႂ် ၶၢင်းပွင်ႉ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈဢၼ်ၽုၵ်ႇငႃး ထူဝ်ႇလိၼ်ၼမ်သုတ်းၼႂ်းပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းငႃး 1 ပုင်း (1...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းမၢင်သႅၼ်းလူတ်းယွမ်း  ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းၶၢႆတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်  

ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ သႅၼ်း 92   ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းယွမ်းလူင်းၼမ်လႄႈ  တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မၢင်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/7/2022 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ဢမ်ႇယွမ်းၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းမၢင်သႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသႅၼ်း 92   ဢမ်ႇမီးတႄႉႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းယွမ်းလူင်းလႄႈဢမ်ႇဢဝ်ၶၢႆႁိုဝ် - ၽူႈၸၢႆး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးတင်းၼမ်

ပီၼႆႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း  ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၼမ်။ ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်  ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ မိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇ၊ တီႈႁိူၼ်းၵိုတ်းၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊထိုင် 3,000 ပျႃး

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလႂ် ထိုင် 3,000 ပျႃး တီႇၸေႇသမ်ႉ 1 လိတ်ႊ 2,900 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝူင်ႈတီႈသွင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉၸၢၵ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းပၼ်ႇယၢပ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵေးလၢင်းသုင် လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း

ပီၼႆႉ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်တူပ်ႉၼႅပ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းပၼ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈထၢမ်ၾၢၵ်ႇပၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉၵေႃႈယင်းမီး ဝႃႈၼႆ။ ပီၼႆႉ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈ၊ ၵႃႈၾုၼ်ႇ(မေႇဢေႃးၸႃႇ)၊ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းပဵၼ် 2-3 ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပီၼႆႉတႄႉ ယၢပ်ႇႁႅင်းလိူဝ်ၸႂ်ဢေႃႈ။ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈမိူင်းယႆ ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉမူတ်း  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူတ်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်မၢႆၾၢင် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဢိူင်ႇၶဝ် သင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပမ်ႉ...

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဝႆႉ

ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၼမ် ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ထိုင်တီႈ ပေႃးလႆႈပႆတိၼ်လၢႆၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵၼ်။ တႄႇဢဝ်ဝူင်ႈၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊတိူဝ်ႊ ထိုင် 3,000 ပၢႆ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ (ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၸဝ်ႈၶဝ်ႈသွႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း လူၺ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶဝ်ႈသွႆးၼၢၵ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသုင်၊  ၶၼ်ၶဝ်ႈ၊ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၵိၼ် ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်းလႄႈ ၼမ်ႉမႅတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၵေႃႈ  တေႃႉတႄႉၵုမ်ႇၵိၼ်ၵႂႃႇ ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ႁၢင်ႈ- ၸဝ်ႈၶဝ်ႈသွႆးၼၢၵ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် လႆႈပၼ်ႇၸၢၵ်ႈသေဢိတ်ႇၶဝ်ႈသွႆးယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇ ၸဝ်ႈၶဝ်ႈသွႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ/ ၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် 1 လိတ်ႉ  2,000 ပျႃးပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ/ ၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လီႊတိူဝ်ႊ (1 လိတ်ႉ)  2,000 ပၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈလႅင်းၵႃး ၸဝ်ႈသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/3/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ/ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း...

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ၺႃးၸူၼ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း လမ်းၼိုင်ႈၺႃးၸူၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတိုင်ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 21 /9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း လုၵ်ႉဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈသႅၼ်ဝီ။ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈႁႄႉၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းလႄႈၾူၼ်းတီႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး၊ သမ်ႉၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵႃးဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ထႅင်ႈ 10 သႅၼ်။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်မီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉဢေႃႈ။ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ငိုၼ်းဢၼ်ၶႃႈပႃးမႃး  တင်းမူတ်းၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းႁႂ်ႈၶႃႈသိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး ၸဝ်ႈၵႃးသေ...

ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈတေၶိုင်ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉတႅၼ်းတၢင် ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃး

ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း လႄႈ လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅင်ႇတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေဢုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇလူတ်း ယွၼ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၵႃးၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၸႂ်ႉတင်းၾႆးၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။  ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/9/2021 သေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈတႃႇလူတ်းယွၼ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၾႆးၾႃႉၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင်၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇပိုၼ်ႉထၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉပုင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁၢမ်ႈ  တေႃႉၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ လႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ တီႈဢၼ်မီးၵူၼ်းၵူႈသႅၼ်းထၢၼ်ႈယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မီးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ဝူင်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၵႃႉၶၢႆတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇမႃး ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/4/2021 ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃးတီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ 1 ၵႃႊလၼ်ႊ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 8,500 ပျႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img