Thursday, June 20, 2024

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းမၢင်သႅၼ်းလူတ်းယွမ်း  ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းၶၢႆတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်  

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ သႅၼ်း 92   ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းယွမ်းလူင်းၼမ်လႄႈ  တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မၢင်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Owner-ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းမၢင်ႁၢၼ်ႉ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉပႅတ်ႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/7/2022 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ဢမ်ႇယွမ်းၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းမၢင်သႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသႅၼ်း 92   ဢမ်ႇမီးတႄႉႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းယွမ်းလူင်းလႄႈဢမ်ႇဢဝ်ၶၢႆႁိုဝ် – ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

“တေႃႈလဵဝ် ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ 92 ၼႆႉဢမ်ႇသိုဝ်ႉလႆႈၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး တီႈလၢၼ်ႉ  Denko ၼၼ်ႉၶဝ်ၶၢႆပၼ် 95 ၵူၺ်း။ လၢၼ်ႉလဵၵ်ႉ သုမ်ႉၶၢႆႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶၢႆယဝ်ႉ။   ”- ဝႃႈၼႆ။  

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ႁၢၼ်ႉယႂ်ႇ မီး 10 ႁၢၼ်ႉပၢႆ ။   ႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉ ၸိူဝ်း မီး 10 ႁၢၼ်ႉပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ သႅၼ်း 95 ၼိုင်ႈလိတ်ႊ 2,950 ပျႃး။ 92 ၼိုင်ႈလိတ်ႊ 2,850 ပျႃးလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇ ၼိုင်ႈလိတ်ႊ 2,000 ပျႃးထိုင် 2,300 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

 ၼႂ်းပီၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း 95 လႄႈ 92 ၼိုင်ႈလိတ်ႊ ၶိုၼ်ႈလူင်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵႄႈ 1700 တေႃႇထိုင် 3000 ပျႃး။   

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ၼမ်ႉမၼ်း ၵႃႈၶၼ်ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈၵႃႈလႆႈသိုဝ်ႉသေ ပႅင်းၸႂ်ႉပႅင်းသွႆ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမၼ်းၸႂ်ႉသွႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင်လၢတ်ႈ။

ၵမ်ႈၼမ် ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်မႃးၶၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ  ဢဝ်မႃးတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး မႄႈ  သၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်  ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ တေႃႉ သူင်ႇ ဢဝ်ၶဝ်ႈမႃးၶၢႆ။ ၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်လၢတ်ႈ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်းၵႃႇၶၢႆ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ  ၵႆႉလႅၵ်ႈလၢႆႈပိူင်ၵၢၼ်ယူႇတႃႇသေလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ၼႆ ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း