Thursday, May 30, 2024

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈမိူင်းယႆ ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉမူတ်း  

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူတ်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်မၢႆၾၢင် ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း တီႈမိူင်းယႆ မိူဝ်ႈၼႆႉ 9/6/2022

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဢိူင်ႇၶဝ် သင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပမ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းတင်းဝဵင်းၶႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်လၢႆႇသျိၼ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၶၢႆၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၶဝ်တေပိုတ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်လၢႆႇသျိၼ် ၵၼ် ပေႃးမီးဝႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပၼ်ပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 6 ပမ်ႉ၊  ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉ ဝႆႉမူတ်း  ။ တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။  

“တီႈမိူင်းယႆၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇမူတ်း ။ မီးတႃႇၶၢႆယူႇဢေႃႈ။ ၶဝ်သင်ႇပိၵ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ တေပိုတ်ႇ ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်သင်ႇ ပိၵ်ႉၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ  ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ  တႃႇၵႂႃႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ။ သမ်ႉ ပဵၼ် ၶၢဝ်းလူဝ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇၸႂ်ႉၼမ်။ ဢၼ်ၶဝ် ၸႂ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းၸိူင်ႉၼႆ မိူၼ်တၢင်းၶဝ် ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၺ်း”- ၵူၼ်း မိူင်းယႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ လွင်ႈရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး   ယဵၼ်ၵႂႃႇလိူဝ်ၵူႈဝၼ်း ။   ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် သမ်ႉလႆႈႁပ်ႉသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈဢမ်ႇၸႂ်ႉလူတ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ တေဢၢၼ်းသႂ်ႇၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉတဵမ်တဵမ် ယဝ်ႉၵေႃႈတေသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းပုင်းထႅင်ႈၼႆၵႂႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇသႂ်ႇတီႈလႂ်ယဝ်ႉ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းမူတ်း။ ၼႂ်းဝဵင်းတႄႉ ရူတ်ႉၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ ယဵၼ်သီႇမူတ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသႅၼ်း 92 (1) လိတ်ႊ 2,750 – 2,800 ပျႃး။ ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇသမ်ႉ 1 လိတ်ႊ 2,700 ပျႃး။ တီႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသမ်ႉ 1 လိတ်ႊ ထိုင် 3,000 ပျႃးၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း