Sunday, June 16, 2024

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဝႆႉ

Must read

ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၼမ် ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ထိုင်တီႈ ပေႃးလႆႈပႆတိၼ်လၢႆၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵၼ်။

Photo CJ-Photo: ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

တႄႇဢဝ်ဝူင်ႈၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊတိူဝ်ႊ ထိုင် 3,000 ပၢႆ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ (ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ  ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ/ ရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိၵ်ႉၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ၶိုၼ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် 1 လိတ်ႉ  3000 ပၢႆယဝ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇသိုဝ်ႉလႆႈသေ ပေႃးလႆႈပႆ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး  ၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2 ၼႆႉ  ၼမ်ႉမၼ်းမူတ်းၼႆသေ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းယႂ်ႇၵမ်ႈၼမ် ပိၵ်ႉဝႆႉ ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉတင်ႈၶၼ်ဝႆႉ    1 လိတ်ႊတိူဝ်ႊ 3,300 ပျႃး  ၼႆသေတႃႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇပိုတ်ႇၶၢႆၶိုၼ်း။  ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း (လၢၼ်ႉလဵၵ်ႉ) ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပိုတ်ႇယူႇဢိတ်းဢွတ်းယူႇ။

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ပုင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉၵူၺ်း  ၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ  ၶိုၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ။ မၢင်ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ ၼမ်ႉမၼ်းမူတ်းသေ   ပိၵ်ႉဢိုတ်းပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းပႅတ်ႈၵေႃႈမီးၼမ်။ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း ထိုင် တီႈပေႃးလႆႈ မၵ်းသေၶၢႆပၼ်ၵေႃႉဢိတ်းဢိတ်းၵူၺ်းၵေႃႈမီး။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉတႄႉမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ပေႃးၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈ ၶၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉၵေႃႈတေၶိုၼ်ႈၸွမ်းႁိုဝ်ၼႆဝႆႉယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း