Wednesday, June 7, 2023

ၸဝ်ႈၶဝ်ႈသွႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း လူၺ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈ

Must read

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶဝ်ႈသွႆးၼၢၵ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသုင်၊  ၶၼ်ၶဝ်ႈ၊ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၵိၼ် ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်းလႄႈ ၼမ်ႉမႅတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၵေႃႈ  တေႃႉတႄႉၵုမ်ႇၵိၼ်ၵႂႃႇ ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ႁၢင်ႈ- ၸဝ်ႈၶဝ်ႈသွႆးၼၢၵ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် လႆႈပၼ်ႇၸၢၵ်ႈသေဢိတ်ႇၶဝ်ႈသွႆးယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇ

ၸဝ်ႈၶဝ်ႈသွႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ သဵင်ႈၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ 1 မိုၼ်ႇ ပျႃး။ ပေႃးၼိုင်ႈလိူၼ်ၵေႃႈ 3 သႅၼ်ပျႃး ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵေႃႈၶိုၼ်ႈ၊ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်ၵေႃႈၶိုၼ်ႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈ 1 ဝၼ်းလႆႈႁဵတ်းၶဝ်ႈသွႆး 10 ၶႂၢႆး။ မိူဝ်ႈလဵဝ် 5 ၶႂၢႆး  ၶၢႆတမ်ႉဢမ်ႇမူတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈလုၵ်ႈၼွင်ႉထႅင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉမျၢတ်ႈသင်ၶႃႈ။ ၵုမ်ႇ ၵႂႃႇဝၼ်းလႂ် ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူႈပွၵ်ႈ ၶဝ်ႈသွႆးၼၢၵ်ႇၼႆႉ 1 ၸွႆႉၶၢႆ 2,000 ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ 500 ပျႃး ပဵၼ်ၵႂႃႇ 2,500 ပျႃး။ ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ လႆႈပၼ်ႇၸၢၵ်ႈသေဢိတ်ႇ၊ သမ်ႉလႆႈၸႂ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတင်းၵူၼ်းသိုဝ်ႉလႄႈၵူၼ်းၶၢႆ။

“ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ပေႃးၾႆးမႃးၼႆႉ တေႃႇလိူၼ်တေသဵင်ႈၵႂႃႈၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ 2 မိုၼ်ႇပျႃး၊ မၢင်လိူၼ် 7 မိုၼ်ႇပျႃးၵႃႈၼႆႉ လိူၼ်လႄႈလိူၼ် ဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ်။ ၸူဝ်ႈၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇမႃးၼႆႉ လႆႈၼူဝ်းၸၢၵ်ႈၵူႈဝၼ်း ႁဵတ်းၶဝ်ႈသွႆးၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးၶိုၼ်ႈၵႃႈၶဝ်ႈသွႆးႁႅင်းၼႆၵေႃႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉ တေႃႇ ဝၼ်း 5 ၶႂၢႆးၵူၺ်း ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈလွင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈၶဝ်ႈသွႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇလူတ်းယွမ်း 1 လိတ်ႊလၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 2,000 ပျႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ် ၸဵမ်ၸဝ်ႈသူၼ်၊ ၸဝ်ႈၼႃး ၊ ၵူၼ်းၵႃႉ ၶၢႆ၊ ၸဝ်ႈလႅင်းၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်မႃးၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း