Sunday, July 21, 2024

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ၺႃးၸူၼ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း လမ်းၼိုင်ႈၺႃးၸူၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတိုင်ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 21 /9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း လုၵ်ႉဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈသႅၼ်ဝီ။ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈႁႄႉၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းလႄႈၾူၼ်းတီႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး၊ သမ်ႉၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵႃးဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ထႅင်ႈ 10 သႅၼ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်မီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉဢေႃႈ။ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ငိုၼ်းဢၼ်ၶႃႈပႃးမႃး  တင်းမူတ်းၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းႁႂ်ႈၶႃႈသိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး ၸဝ်ႈၵႃးသေ ႁႂ်ႈဢူၼ်းပၼ်ငိုၼ်းၶဝ်တင်း Wave Money ထႅင်ႈ 10 သႅၼ် ။ ပေႃးဢမ်ႇဢူၼ်း တေၽဝ်ၵႃး ၶဝ်ဝႃႈၼႆဢေႃႈ ။ ဢဝ်မိတ်ႈၸမ်ႈႁေ ၸူၼ်ၵႂႃႇဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾူၼ်း မိုဝ်းထိုဝ်ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇတင်း 2 ၶိူင်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သဵၼ်ႈတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ -မူႇၸေႊ ၼႆႉ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃးသမ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵမ်းၵမ်းပႂ်ႉယိုဝ်းၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ။ ၸဝ်ႈၵႃး လႄႈၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း