Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸွမ်ၸိုင်ႈ

ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊသွင်ၽူဝ်မေး တူၵ်ႇတၵ်ႉ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ၼႂ်းဝၼ်းဝိသႃၶပူႊၶျႃႊ

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵျဵဝ်ႊပၢႆႊတၼ်ႊလႄႈ မေးၼၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ တူင်ႉတၵ်ႉထိုင်ၸၢဝ်းပုတ်ႉ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းဝိသႃၶပူႊၶျႃႊ ဝၼ်းပုတ်ႉထ လိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း။ ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ဝိသႃၶပူႊၶျႃႊၼႆႉ ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဝၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉဝၼ်းၼိုင်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇတႄႉ ဝၼ်းပုတ်ႉထ ဝိသႃၶပူႊ ၶျႃႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 22 လိူၼ်မေႊ။ တွၼ်ႈတႃႇ မိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီႊယႃႊတႄႉဝၼ်းယႂ်ႇဝၼ်းလူင်ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 23...

Time Magazine  လိူၵ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတူဝ်ယၢင်ႇလီပီ 2022 (Person of the year 2022)

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်ႊ ဝူဝ်ႊလွတ်ႊတီႊမီႊယႃႊ ၸႅၼ်ႊလႅၼ်ႊသၵီႊ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တူဝ်ယၢင်ႇလီၼႂ်းပီ 2022 (Person of the year 2022)။ Time Magazine ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းပုတ်ႉ 7/12/2022 ၵၢင်ၶမ်ႈဝႃႈ လိူၵ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်း ၸႅၼ်ႊလႅၼ်ႊသၵီႊ ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတူဝ်ယၢင်ႇလီၼႂ်းပီ 2022...

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ ၻူႊဝႃႊ လသျီႊလႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈ လၢႆးၵၢၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈ ၼႃႈ Page -...

ၸုမ်းသိုၵ်း တႃႊလီႊပၢၼ်ႊလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိုတ်းလႆႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ

ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႊလီႊပၢၼ်ႊ  ၸၢဝ်းမုတ်ႊသလိမ်ႊလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ပႆသဵၼ်ႈတၢင်းပႅၼ်ပႄႈသေ တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 27 ပီၼၼ်ႉ  ဝၼ်းတိတ်ႉမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈၸိူင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ 15/8/2021  ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ ဢၼ်ပဵၼ် ဢသျရႅပ်ႉ ၵႃႊၼီႊ လႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႊရူႊလႃႊ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢိူၵ်ႇလိူတ်ႈၵူဝ်ႈယၢင်လႄႈ...

သိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 3/2/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉတီႈလုမ်းတြႃး သပူႇသီႇရိ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ၽူႈဢဝ်လိူင်ႈၸွႆႈတြႃးတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇပဵၼ် ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၶၢဝ်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ် ၵျီႇလိၼ်ႇ ။ ၾၢႆႇလုမ်း ငဝ်ႈငုၼ်း NLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလိၵ်ႈဢၼ်ဢဝ်လိူင်ႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၸႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်...

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈပူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶႂမ်ႈသပိတ်ႈတေႃႇၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ႁွင်ႊၵွင်ႊ

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႊ ဢမေႊရိၵႃႊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၶေႃႈပူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶႂမ်ႈသပိတ်ႈ/ ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈတေႃႇၶႄႇ တုမ်ႉတွပ်ႇလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တေႃႇ ႁွင်ႊၵွင်ႊ။ ၸုမ်းသိုဝ်ၶၢဝ်ႇ CNBC လႄႈ ရွႆႊတိူဝ်ႊ (Reuters) ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ- ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ၼိူဝ်ၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တေႃႇႁွင်ႊၵွင်ႊ၊ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇ မီးဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇ ၵုမ်းၵမ်ၼိူဝ်  ပိုၼ်ႉတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇႁွင်ႊၵွင်ႊ...

တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇႁူဝ်လၢၼ်ႉ ႁိမ်းသွင်သႅၼ် ပႅၼ်မိုဝ်းယွၼ်းတႃႇတိုၵ်းၽႂ်

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစီးအ၀ေး)ၼၼ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၸတ်းႁဵတ်းယူႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး 2-3 လွင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးလႆႈၶဝ်ႈႁူၶဝ်ႈၸႂ်ၸွမ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်မႃး။ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈတေပဵၼ်ဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၶဝ် တတ်းလူတ်းပႅတ်ႈ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၿတ်ႉၵျႅတ်ႉၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ သမ်ႉၼႂ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉမီး ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၾၢႆႇသၢင်ႇသီႈၶဝ် ယိုၼ်ႈၶေႃႈတင်ႈတႃႇပူတ်းပႅတ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုင်းတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႉ...

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸွမ်ၸိုင် Russia ၸပ်း Covid 19

ဝၼ်းတီႈ 13/05/2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ Dmitry Peskov  ၽူႈၶၢၼ် ပၢၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း Russia Vladimir Putin ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် Covid 19 သေၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ။ Dmitry Peskov  လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ -19 မိူဝ်ႈလဵဝ်ယူတ်း ယႃတူဝ်ယူႇတီႈႁူင်းယႃ၊ ပေႃးမႃးတူၺ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်း...

ၵွပ်ႈသင်မိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်လႄႈ လူႉတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်လူင်လၢင်သေ လူႉသုမ်းတၢႆၼမ်သုတ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆတီႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၵၼ်ဝႃႈပဵၼ်မိူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်းလူင် ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်လႄႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်၊ သမ်ႉလူႉတၢႆၼမ်သုတ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတၢင်းလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်။ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးယဝ်ႉ ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉသၢမ်မိုၼ်ႇပၢႆ  ။ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၵေႃႈမီး 80000 ပၢႆ။  ဢၼ်ယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉမီး 230000 ပၢႆ။...

မေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးယွႆႉ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢမ်ႇလီ

မေႃႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၸၢႆးယွႆႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉမိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢမ်ႇဢွၼ်လီ၊ ၽႂ်ၵေႃႈယႃႇၶႂ်ႈၵိၼ်။ ဢိင်ၼိူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ပူတ်းဝၢင်းပွႆႇၽႃႈပၼ်သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/4/2020 ၼၼ်ႉ မေႃႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၸၢႆးယွႆႉ ပၢင်လူင် (ဢႃယု 65 ပီ)  ၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉလွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး ။ ယၢမ်းလဵဝ်...

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၶိုင်ဝႆႉတႃႇႁႄႉၵင်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵွၼ်ႇပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ

တႃႇဝူင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလဝ်ႈလၢတ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈၽႅၼ်ၵၢၼ် တီႈမၢႆတွင်း ပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ။ ပေႃးၽႅဝ်ၶၢဝ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇမႃးယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉပွႆႇဢွၵ်ႇ ပၼ်လုၵ်ႈၶွၵ်ႈၶဝ် ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇဢမ်ႇပေႃးၼၵ်းၼႃ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ႁဝ်းၶႃႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လုၵ်ႈၶွၵ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်တူၵ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ၼၢႆႇငၢၼ်ႇယေးဢၵျိၼ်းတႃး)ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶွၵ်ႈၼႆႉမိူဝ်ႈလဵဝ် တေမီးယူႇ 92 ၵေႃႉ။ ၵမ်းၼႆႉၽႅဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းၶွၵ်ႈ...

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢႅဝ်ႇ ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၻေႃႊၼႄႊလ်ထရမ်ႉ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉလႄႈဝၼ်းၸၼ် 23-24/2/2020 ။   မၼ်းၸၢႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၵူၺ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ လၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ပဵၼ်တႃႇသိုဝ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း ၊ တႃႇဢမေႊရိၵၼ်ႊလႄႈ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈၶႄႇၶႂၢၵ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 26 ထိုင်...

ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆ ၸွင်ႇတေမူၼ်ႉမႄးလႆႈ

ပူၼ်ႉမႃးပႆႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈတင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တေယူႇၼႂ်း တၼ်းႁဵင်းၶဝ် ဢၼ်မီးယူႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ တႃႇပီ 2020 လႆႈႁၼ် ပႃႇတီႇၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ မႃးၼင်ႇၼႆ။ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢဝ်ပဵၼ်ဢၼ်သူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတႄႉတႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈထၢမ်ထဵင်ဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆးလိူဝ်ပိူင်ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၵႃႈပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉသေ တေႃႇ ထိုင်ပေႃးၸမ်လိူၵ်ႈတင်ႈလူဝ်ႇထႅင်ႈလၢႆလိူၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ သုၼ်ႇယွၼ်ႉသင်။...

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈထႅင်ႈ 6000 ပၢႆ

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈထႅင်ႈ 6000 ပၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈၼႃႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ်။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၵၢင်ၸႂ်ႁႂ်ႈပဵၼ်မိင်ႈၶႂၢၼ်ၼႂ်းပီမႂ်ႇမၢၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵတ်းတူဝ်ယဵၼ်ၸႂ်၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်း ဢီးလူတူၺ်းထိုင်ၵၼ်ၼႆသေ  တေပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၶွၵ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇ 6948 ၵေႃႉ။ ပွႆႇပၼ်လူၺ်ႈ...

ဢႃယုလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ထႅင်ႈသွင်ပီပၢႆ သၢႆငၢႆၵၢၼ်မိူင်း တေၵႂႃႇလၢႆးလႂ်

ဝၼ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၶိုၼ်ႈလႆႈမႃး 17 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတူင်ႉတၵ်ႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆ။ ၼႂ်းဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးႁပ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၶိုင်ႈ 3 ပီ ဢၼ်တေၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ။ ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈလီလႄႈလွင်ႈၸႃႉ တေမီးသင်ၵူၺ်းၵူၺ်းၶႃႈလႃႇ။ ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ တေၶတ်းၸႂ်ပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img