Saturday, July 13, 2024

Time Magazine  လိူၵ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတူဝ်ယၢင်ႇလီပီ 2022 (Person of the year 2022)

Must read

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်ႊ ဝူဝ်ႊလွတ်ႊတီႊမီႊယႃႊ ၸႅၼ်ႊလႅၼ်ႊသၵီႊ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တူဝ်ယၢင်ႇလီၼႂ်းပီ 2022 (Person of the year 2022)။

Time Magazine ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းပုတ်ႉ 7/12/2022 ၵၢင်ၶမ်ႈဝႃႈ လိူၵ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်း ၸႅၼ်ႊလႅၼ်ႊသၵီႊ ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတူဝ်ယၢင်ႇလီၼႂ်းပီ 2022 (Person of the year 2022) ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မၼ်းၸၢႆးၼႆႉပဵၼ် ၽူႈၼမ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်ႊသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵႅတ်ႇၶႄ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ယိုဝ်းသိုၵ်းရတ်ႉသျႃႊၶိုၼ်းႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ် လႄႈ လုမ်ႈၾႃႉဢွၼ်ၵၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ မၼ်းၸၢႆး။ 

ၸႅၼ်ႊလႅၼ်ႊသၵီႊ ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၽဝပၢၼ် ၸၢႆးၸိူင်းၼႃႈလိူမ်ႈသေၸင်ႇႁႃၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမႃး ၽွင်းရတ်ႉသျႃႊ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းယူႇၶရဵၼ်ႊ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းဝဵင်းလူင်ၶီႊယႅပ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ  မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ၊ ယင်းပၢႆ ဢွၵ်ႇ TV ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ  တေၵႅတ်ႇၶႄဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ တၢႆတေႃႇတဵင်ႉ ၼႆလႄႈ Time Magazine ၸင်ႇလႆႈ လိူၵ်ႈမၼ်းၸၢႆးပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႂႃႇထိုင်ၼႃႈသိုၵ်းပၢင်တိုၵ်းရတ်ႉသျႃႊ ဝၼ်းဢွၵ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းယူႇၶရဵၼ်ႊၼၼ်ႉသေ ယင်းပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း၊ ၸတ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းယူႇလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီယုၵ်ႉယွင်ႈတၢင်းႁတ်းႁၢၼ်မၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယုတိုၵ်ႉမီး 44 ပီၼၼ်ႉတႄႉတႄႉ Time Magazine တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်မၼ်းၸၢႆးယဝ်ႉ ဢၼ် Time Magazine  လိူၵ်ႈပဵၼ် ၽူႈၵူၼ်းတူဝ်ယၢင်ႇလီတွၼ်ႈတႃႇပီ 2022 ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉပဵၼ် ဢီႊလွၼ်ႊမၢၵ်ႉသ် ၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊ တႅတ်ႉသ်လႃႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇရူတ်ႉၵႃးၾႆးၾႃႉ ၼၼ်ႉၼႆ ၶၢဝ်ႇ VOA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း