Tuesday, May 21, 2024

ၸုမ်းသိုၵ်း တႃႊလီႊပၢၼ်ႊလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိုတ်းလႆႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ

Must read

ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႊလီႊပၢၼ်ႊ  ၸၢဝ်းမုတ်ႊသလိမ်ႊလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ပႆသဵၼ်ႈတၢင်းပႅၼ်ပႄႈသေ တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 27 ပီၼၼ်ႉ  ဝၼ်းတိတ်ႉမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈၸိူင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo AP-ၸုမ်းသိုၵ်း တႃႊလီႊပၢၼ်ႊ ၶဝ်ႈယိုတ်းတီၼင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ တီႈႁေႃၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသတၢၼ်ႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် 2021

15/8/2021  ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ ဢၼ်ပဵၼ် ဢသျရႅပ်ႉ ၵႃႊၼီႊ လႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႊရူႊလႃႊ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢိူၵ်ႇလိူတ်ႈၵူဝ်ႈယၢင်လႄႈ ယွမ်းပိုၼ်ႉပွႆႇသေ ဢွၵ်ႇမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်း   တႃႊလီႊပၢၼ်ႊ ဢၼ် မေႃႊလဝီႊ ႁိပ်ႇဢတူႊလႃႊ  ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈယိုတ်းမိူင်းလူင် ၵပူးလ်ယဝ်ႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈမိူင်း  ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ ဢၼ်ပဵၼ် ဢပ်ႊတူႊလ် သႃႊတႃႊ မီႊသႅတ်ႊဝႄလ်ႊ ၵေႃႈ ယိုၼ်ယၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇမွပ်ႈဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်း ပႅၼ်ပႄႈ တႃႊလီႊပၢၼ်ႊၶဝ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

 ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႊလီႊပၢၼ်ႊ ၼႆႉ ၶွတ်ႇတင်ႈမႃးလႆႈ 27 ပီယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ တႃႇတေယိုတ်းလႆႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ ၼႆႉ ၸင်ႇႁႃၶဝ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ၸႄႈမိူင်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း ၶွင် ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ 34 ၸႄႈမိူင်း  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း ၵွၼ်ႇၼႃႈတေယိုတ်းဝဵင်းလူင် ၵပူးလ် ၼႆႉၵူၺ်း ။

ၽႅၼ်ႇတီႈဢၼ်ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ၼႃႈတီႈ တႃႊလီႊပၢၼ်ႊ ၵုမ်းၵမ်လႄႈ ၼႃႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊ ၼိတ်ႉသတၢၼ်ႊၵုမ်းၵမ်

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တႄႉ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထွၼ်ဢွၵ်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾၵၢၼ်ႊ လႄႈ တႃႊလီႊပၢၼ်ႊ ၸင်ႇႁတ်း ယိုတ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆယူႇ။

သိုၵ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ တေဢၢၼ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းဢႅပ်ႊၾၵၢၼ်ႊ တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

သိုၵ်းတႃႊလီႊပၢၼ်ႊ ယိုတ်းဝဵင်းလူင်ၵပူးလ် ၼႆႉဢမ်ႇမီးသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈလူႉတၢႆသေၵေႃႉ  ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်ၵၼ်ပႂ်ႉထုၵ်ႈငိုၼ်းတီႈယေးငိုၼ်း၊ တီႈၸၢၵ်ႈ ATM ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် တႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႊသႃႊ တႃႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း သမ်ႉပေႃးၵိုၼ်းဢိုၵ်ႉဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင် ယိုတ်းလႆႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႊလီႊပၢၼ်ႊ လႆႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်းတႃႊလီႊပၢၼ်ႊ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉ မီး 5000 ၵေႃႉ။  

ၼႂ်းဝီႊၶီႊပီႊတီႊယႃႊတႄႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ  ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတႃႊလီႊပၢၼ်ႊမီးႁႅင်းသိုၵ်း 2 သႅၼ်ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း