Saturday, June 22, 2024

ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊသွင်ၽူဝ်မေး တူၵ်ႇတၵ်ႉ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ၼႂ်းဝၼ်းဝိသႃၶပူႊၶျႃႊ

Must read

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵျဵဝ်ႊပၢႆႊတၼ်ႊလႄႈ မေးၼၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ တူင်ႉတၵ်ႉထိုင်ၸၢဝ်းပုတ်ႉ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းဝိသႃၶပူႊၶျႃႊ ဝၼ်းပုတ်ႉထ လိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း။

ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ဝိသႃၶပူႊၶျႃႊၼႆႉ ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဝၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉဝၼ်းၼိုင်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇတႄႉ ဝၼ်းပုတ်ႉထ ဝိသႃၶပူႊ ၶျႃႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 22 လိူၼ်မေႊ။

- Subscription -

တွၼ်ႈတႃႇ မိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီႊယႃႊတႄႉဝၼ်းယႂ်ႇဝၼ်းလူင်ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ် မေႊ။ ၸၢဝ်းပုတ်ႉၼႂ်းမိူင်းၵြႃး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းပုတ်ႉထ တီႈမိူင်းပႃႊရႃႊၼသီႊ လႄႈ မိူင်းၵႃႊယႃႊ။ တီႈၸႄႈမိူင်း ပီႊႁႃႊ တီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပႂၢင်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းပုတ်ႉလႄႈ မုၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ၸၢင်းၶဝ်ၸဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆတၢင်းၵႂႃႇၵၼ်ႇတေႃးဝႆႈသႃတီႈ ဢၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႆႈ ၺၢၼ်ႇ တြႃးသေ ပဵၼ်မႃးၽြႃးၼၼ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် ဝၼ်းယႂ်ႇဝၼ်းလူင်တွၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းပုတ်ႉထ လုမ်ႈၾႃႉသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵျဵဝ်ႊပႆႊတၼ်ႊလႄႈမေးၼၢင်းတူင်ႉတၵ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ – ၼပ်ႉယမ်ထိုင်ၸၢဝ်းပုတ်ႉ၊ ၼပ်ႉယမ်လႄႈမၵ်းမၼ်ႈ ၸၢဝ်းပုတ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းပုၼ်ႈပၢင်ႈလွင်ႈလီ ၼႂ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ၊ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၸၢဝ်းပုတ်ႉတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈထွမ်ႇငိၼ်းၶေႃႈသင်ႇသွၼ် ပုတ်ႉထ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ ၶိုၼ်းဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်လီလီယဝ်ႉ ဢဝ်မႃးတိုဝ်းၵမ်တႃႇပဵၼ်ၽွၼ်းလီတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ တင်း ၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း