Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၸွမ်းႁႃတူဝ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ ထိုင်မိူင်းသူႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃတူဝ် ႁူဝ်ၼႃႈယႂ်ႇ ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ 2 ၵေႃႉ သင်ၽူႈလႂ် ၽႂ်ထူပ်းႁၼ် ၸႅင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၸိုင် တေမီးငိုၼ်းသူးတွၼ်ႈပၼ် 1 သႅၼ်ယႂၼ်ႊ ထိုင် 5 သႅၼ်ယႂၼ်ႊ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/2/2024 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢႆႉၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၵျႃးၽႅၼ်ႉ) လုၵ်ႉၼမ်ႉၸၢင် သူင်ႇၸူးတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ - ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႃလီႉလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈ ၵၼ် သူင်ႇၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၵျႃးၽႅၼ်ႉ)...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တေႃႇလွင်း လိူင်ႇၽႄႈၼမ်

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တေႃႇလွင်း လိူင်ႇၽႄႈၼမ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵူဝ်ၺႃးလႅၼ်ၵိၼ် တၢင်းဢွၼ်ႊ လၢႆႊထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼမ်။   တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၸုမ်း ၵျႃးၽႅၼ်ႉ) ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းမိူင်းယႆ – တၢင်ႉယၢၼ်း ၶၢႆႉလူင်းမႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ...

ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼမ်

ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ) ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈထႅင်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၸုမ်းၵျႃး ၽႅၼ်ႉ) ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းမိူင်းယႆ - တၢင်ႉယၢၼ်း ၶၢႆႉလူင်းမႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 ၵုမ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img