Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၢတ်ႇလူင်

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်းၾၢႆႇ ႁွင်ႇၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇ။ ၸၢႆးသု ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶႃႈၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇၵၢတ်ႇသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်း ၼႂ်း ၵၢတ်ႇ မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ့်မႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ့် တီႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ မီး 560 ပၢႆ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ့်မႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 566 ၵေႃ့ လူ့တၢႆ 16 ၵေႃ့ ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 ၼႆ့ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ့်မႅင်း...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိုၵ်ႉၼမ် ၵၢတ်ႇမိူင်းပၼ်ပိၵ်ႉဝႆႉ ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ်ၵၢင်ဝဵင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ ၸဝ်ႈၽၵ်းၶဵဝ်သမ်ႉသိူဝ်ႇၶၢႆၵၢင်ဝဵင်းၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၸၢႆႇတိုၵ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈႁႅင်း ။  ၵၢတ်ႇမိူင်းပၼ်ႇတႄႇပိၵ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/9/2021   တႃႇၵႅတ်ႈ ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19   ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် ၼႃႈဝတ့်မူၺ်ႇတေႃႇ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သမ်ႉၵိုတ်းၶွၼ်ႈလီဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇၸၢင်ႈတမ်းၸႂ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ...

တႃႇႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆသေ ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇတီႈဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယႃႇႁႂ်ႈလၢမ်းၽႄႈႁႅင်းၼႆသေ ၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းတၢင်ႇဝဵင်းၶဝ်ႈမႃးသူင်ႇၶၢႆထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ဝႃႈတႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ၼႆႉၵႂႃႇ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃလႄႈ ၶူဝ်းၵိၼ်ယမ်ႉ ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆလႄႈ ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းတေလႆႈပိၵ်ႉဝႆႉ ထႅင်ႈတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးၵေႃႈ လႆႈမႃးၵိုတ်းဝၢင်းၶၢႆတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ။ ၵူၼ်းၵႃႉၽၵ်းၶဵဝ်ၼႂ်းဝဵင်းသမ်ႉ လႆႈႁၢႆးငၢၼ်တီႈလုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း...

ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 40 ပၢႆ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   ၵူတ်ႇႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်းမီးၵႂႃႇ 40 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈမီးၵူၼ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ်၊ မီးပႃးၵူၼ်းလူႉတၢႆလႄႈ ၸဵမ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း မူတ်း၊...

ၵူၼ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၵဵင်းတုင်မီး 10 ပၢႆ ပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလူင်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

 တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မႃးၵူႈဝၼ်း  တီႈၵဵင်းတုင်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 10 ပၢႆ ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ သင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း   ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/7/2021  ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ၶဝ်ႈသွႆး၊ ၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆသိူဝ်ႈၽႃႈ/ ၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။    ၸဝ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ...

ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၸၢႆႇၼမ် မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈပၼ်ႁႃလၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်းဢမ်ႇငိုၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းပေႃးယဵၼ်သီႇလူင်ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇ 5 ဝၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃး ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၸၢႆႇၵၢတ်ႇ၊...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈထိုင်သႅၼ်ဝီ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇဝႆႉ 2 ဝူင်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၵၢတ်ႇလူင် လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/6/2021 တေႃႇထိုင် 11/7/2021 ၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ...

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇၼွင်ၶဵဝ် ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း လူႉသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇၼွင်ၶဵဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း ပဵၼ်ၶၢဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၵူၼ်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း လူႉသုမ်းမူတ်းတႃႇ 6 ႁၢၼ်ႉ ၊ တႃႇ 16 ႁၢၼ်ႉ  လူႉၵွႆၸွမ်းၽွင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင် ၼွင်ၶဵဝ်  ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းလႄႈ ၾႆးလၢမ်းမႆႈလူႉသုမ်းၼမ်။ ၵူၼ်း ၼွင်ၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵၢင်ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵၢင်ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶဝ် လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်တူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈမီးမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉ

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် တူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသႅဝ်ဢၢႆလႄႈၵႂႃႇၵူတ်ႇ ထတ်းတၢင်းပဵၼ်ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလူင်ဝႆႉ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်ၼႆႉဝၼ်းတီႈ 30/11/2020 ဝႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဝႆႉလႄႈ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်းၵႂႃႇ တေပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလူင်။ တေပိၵ်ႉဝႆႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း။ ၼၢင်းသႅင် ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img