Saturday, July 20, 2024

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇၼွင်ၶဵဝ် ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း လူႉသုမ်းၼမ်

Must read

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇၼွင်ၶဵဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း ပဵၼ်ၶၢဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၵူၼ်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း လူႉသုမ်းမူတ်းတႃႇ 6 ႁၢၼ်ႉ ၊ တႃႇ 16 ႁၢၼ်ႉ  လူႉၵွႆၸွမ်းၽွင်ႈ။

Photo CJ-ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇၼွင်ၶဵဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင် ၼွင်ၶဵဝ်  ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းလႄႈ ၾႆးလၢမ်းမႆႈလူႉသုမ်းၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်း ၼွင်ၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇ 6 လၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင် သင်သေဢိတ်း ။ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈမုၼ်း ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းလဵၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆသိူဝ်ႈၽႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 16 ႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းမႆႈ။  ၼႅတ်ႈတေႃႉၶူဝ်းဢွၵ်ႇသေ ၶူဝ်းၶွင် ၵုၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ လူႉၵွႆ ၸွမ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉ သင်လႄႈမႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ။ လွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၽွင်းႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇတၢင်း ၼွၵ်ႈ လႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်တႄႉၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၶၢဝ်းၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇ ႁိမ်းၵၢတ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇမႃးတူၺ်း ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ။  ယွၼ်ႉလွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉသေ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းၽဵဝ်ႈယူႇ။  ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉမႆႈၸႂ်လွင်ႈၽိုၼ်းၾႆးယူႇ ။ဝၢႆးလင်ၾႆးမႆႈယဝ်ႉ ၵၢတ်ႇလူင်ၵေႃႈ ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၸၢႆႇၵၼ် မိူၼ်ၵဝ်ယူႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၸွမ်းၵၢတ်ႇ၊ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵႆႉမီးလွင်ႈၾႆးမႆႈ ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်  ။ ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်းႁၢမ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းလႄႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ႁဵတ်းၼႆၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉၸွမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း