Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၵဵင်းတုင်မီး 10 ပၢႆ ပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလူင်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

Must read

 တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မႃးၵူႈဝၼ်း  တီႈၵဵင်းတုင်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 10 ပၢႆ ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ သင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း   ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Owner- ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉၽႂ်မၼ်းတီႈၵဵင်းတုင်

တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/7/2021  ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ၶဝ်ႈသွႆး၊ ၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆသိူဝ်ႈၽႃႈ/ ၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။    ၸဝ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၽၵ်းၶဵဝ် ၵူၺ်း ပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈဝၢင်းၶၢႆၼွၵ်ႈၵၢတ်ႇ။  

- Subscription -

ၸၢႆးႁွမ်ၼွႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လႄႈ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈ ဝႃႈ-“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တေတႄႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇၶၢႆ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၽၵ်းၶဵဝ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇၵိၼ် လူဝ်ႇၸႂ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်း မူတ်း ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မၢင်ပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ မၢင်မူႇဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၽႂ် မၼ်းသေ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသင်ႇလွၵ်ႉတၢဝ်ႊပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေတႃႉ ဢဝ်ၸႂ်ႁူႉသေ ပိၵ်ႉၵိဝ်ႇပိၵ်ႉပွၵ်ႉဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်း ။

“တီႈၵဵင်းတုင်တႄႉ လွင်ႈ Lockdown ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဝၢၼ်ႈၽႂ်ဝၢၼ်ႈမၼ်း ပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်ႁဵတ်း သုၼ်ၵၢင်ၵၵ်းတူဝ် ၶဝ်ႈ Quarantine ဝႆႉ ပေႃးၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်းမႃးၼႆ တေလႆႈၶဝ်ႈ Quarantine ၵၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈ မၢင်ဢိူင်ႇၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅင်းဝႆႉ ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းတၢင်း ၼွၵ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီး ၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်းပွၵ်ႈမႃး ၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵေႃႈမႆႈၸႂ်တၢင်းပဵၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ”- ၸၢႆးႁွမ်ၼွႆႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တေႃႇထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 12/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉ မႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 15 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း Mask။  သင်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် လမ်ႇလွင်ႈ ၼႆ ယႃႇပေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ယႃႇပေၵႂႃႇၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ်။   ပေႃးယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈႁွတ်ႈထိုင်မႃးၵေႃႈတေသမ်းပၼ်ထႅင်ႈယူႇ။ ”- ၸၢႆးႁွမ်ၼွႆႉ တုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထႅင်ႈၵမ်းပွၵ်ႈ 3 ၼႆႉသေ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 12-25/7/2021  ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/7/2021 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:25 မူင်းၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ 36 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 317 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းသမ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 11/7/2021 ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 8 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် မီး 21 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း