Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းတၢႆ

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းသႃလႃး ႁိမ်းၵဵတ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းတုင် - တႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မီးၵူၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးတီႈႁဝ်း ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်ၼႆဢေႃႈ။ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼႆႉ ၵိၼ်ယူႇၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်း။ ၶမ်ႈလႂ်ၼွၼ်းၼၼ်ႈဢေႃႈ ၼၼ်ႉ။ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၽႂ်ၼႆတႄႉ...

ၼမ်းၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၼမ်းၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ထိုင်တီႈ ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၵူၼ်ႇပင်း လူမ်ႉတဵင်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  တၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ လိၼ်ၵေႃႈယၢတ်ႇ  ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် မႃးၸွႆႈဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆဢွၵ်ႇ...

ၵူၼ်းတၢႆၶၢင်ႈတၢင်းၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃပီႈၼွင်ႉမၼ်းယူႇ

ၵူၼ်းယူႇၵိၼ်ၶၢင်ႈတၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူမ်ႉတၢႆၶႅင်ဝႆႉ ထိုင်တီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈမႃးၵဵပ်းဢဝ် တူဝ်တၢႆၵႂႃႇလုမ်းလႃး  ဝႆႉပၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုတေမီးမွၵ်ႈ 60 ပီ တၢႆဝႆႉႁိမ်း ႁၢၼ်ႉလၢင်ႉရူတ်ႉၵႃး ၼႂ်းပွၵ်ႉ 7 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

 ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇႁိူၼ်း  4 ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ တၢႆထင်တီႈ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလႄႈ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်း လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/6/2023 ယၢမ်းၶိုၼ်းလိုၵ်း 1 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လိၼ်ပိူဝ်ႉလိၼ်ဢူၼ်ႈသေ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ တီႈသုင် ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ...

ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသေတၢႆဝႆႉၼိူဝ်တၢင်းၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/6/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်း ၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်း တၢင်းၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ် လႄႈ ႁွင်ႉႁဝ်းၵႂႃႇ တူၺ်းဢေႃႈ ၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးႁွႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉၼမ်ဢေႃႈ။လႅပ်ႈတေၺႃးပေႃႉထုပ်ႉဝႆႉႁိုဝ် ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ။ၸုမ်းႁဝ်း တေႃႉသူင်ႇ ပၼ်တီႈႁူင်းယႃပၼ်...

ၵႃးၽႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသွင်ထဝ်ႈပူႇဢွၵ်ႇတၢႆထင်တီႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 28/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 3 မူင်းၼၼ်ႉ သွင်ထဝ်ႈပူႇဢွၵ်ႇ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ၺႃးၵႃးၽႃႇ တီႈၼႃႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းၽွင်း ဢိူင်ႇယၢင်းလေႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ သွင်ထဝ်ႈတၢႆထင်တီႈ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းတႆးၼိူဝ် ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽွင်းသွင်ထဝ်ႈၺႃးၵႃးၽႃႇၼၼ်ႉ မိူင်းပႆႇလႅင်း  ၊ ယင်းပႆႇႁၼ်တႃလီလီ ။ ပိူၼ်ႈထူဝ်းႁွင်ႉၸုမ်းႁဝ်းသေ လႆႈၵႂႃႇတူၺ်းဢေႃႈ...

ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းတၢႆထပ်းၵၼ်ဝၼ်းလဵဝ်ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  တၢႆၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းမီးၵူႈဝၼ်း ဝၼ်းလဵဝ်မီးထိုင် 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထတ်းႁၼ်ဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/5/2023 ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇတီႈ  ၼႂ်းပွၵ်ႉ 4 ၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1  ၊ ပွၵ်ႉ 6  - 3 တီႈ...

ၵႃး လႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ် တီႈၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ တၢႆထင်တီႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵႃးတင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ် တီႈႁိမ်းတူဝ်းၵဵၵ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈၵဵင်းတုင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈသေ လူႉတၢႆထင်တီႈ။   ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း ၵူၼ်းၸူမ်ၼမ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်တၢႆ  ။ ဝၼ်းတီႈ 3/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း ၽွင်းၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼွင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမိၼ်ႉၶၢႆႇ ဢႃယု 44 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေး ဢိူင်ႇသွင် ၵေး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ တၢင်းလင်ႁိူၼ်းမၼ်းၶိုၼ်း၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွင်ႇပၢၼ်း လၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း မႃးၽဝ် တီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img