Thursday, May 30, 2024

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း ၵူၼ်းၸူမ်ၼမ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်တၢႆ  ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈဢိူင်ႇသွင်ၵေး ဝဵင်းသီႇပေႃႉဝၼ်းတီႈ 5/7/2022

ဝၼ်းတီႈ 3/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း ၽွင်းၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼွင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမိၼ်ႉၶၢႆႇ ဢႃယု 44 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေး ဢိူင်ႇသွင် ၵေး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ တၢင်းလင်ႁိူၼ်းမၼ်းၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵႆႇမၼ်းလွင်ႈၼမ်ႉလႄႈမၼ်းလမ်းဢဝ်ၶိုၼ်းသေ ၸူမ်တၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃယုမွၵ်ႈ 26 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေး  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ   ၸူမ်ၵႂႃႇ တၢင်းလင်ႁိူၼ်းမၼ်း ႁိမ်းႁွင်ႇၸၢႆးၶႃးမၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈမၼ်းသမ်ႉမဝ်းလဝ်ႈဝႆႉ။ သမ်ႉမီးပႃးလူမ်းလိူတ်ႈၶိုၼ်ႈဝႆႉၶႃႈၼေႈ။ ၽိူဝ်ႇၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁိူၼ်းၵႂႃႇၶႄလႆႈၵေႃႈ မၼ်းပေႃးၸူမ်တၢႆဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈၼေႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမိၼ်ႉၶၢႆႇၼႆႉ ၵႆႇမၼ်းလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ၊ မၼ်းသမ်ႉလမ်းဢဝ်ၵႆႇမၼ်းသေ မဝ်းၸူမ်၊ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၸွမ်းမႃးဢဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းသွင်ၵေးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ  ပဵၼ်မၢဝ်ႇလူင် ၊  ယူႇၸွမ်းမႄႈ ႁႃလဵင်ႉမႄႈ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းၸၢႆး တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸၢႆးမိၼ်ႉၶၢႆႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်သမ်ႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈသွင်ၵေးတင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်မႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇသွင်ၵေး ။   လုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉ ၶၢႆၶူဝ်း၊ ၸၢၵ်ႈတမ်ၶဝ်ႈ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ  ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးလႄႈ တူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး  တင်းၼမ်လၢႆ။

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇသွင်ၵေး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾူၼ်ၼႆႉ တူၵ်းမႃး လၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉ တေမီးမႃး 2-3 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ထူမ်ႈ ႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ ၼွင်းလူင်းမႃး ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁွင်ႈၼမ်ႉသမ်ႉၵႅပ်ႈ ၼမ်ႉၼႆႉ ၸင်ႇလူၼ်ႉၾင်ႇသေ ၼွင်းမႃးၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈ ၼႆ။

 ၼႂ်းဢိူင်ႇသွင်ၵေးၼႆႉ ႁွင်ႈၼမ်ႉၵႅပ်ႈ၊ တိုၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇၽဵဝ်ႈလၢင်း ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလွႆလႆမႃးဝႆးလႄႈ ၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူမ်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈဢိူင်ႇ သွင်ၵေးၼႆႉ ၼမ်ႉဢမ်ႇထူမ်ႈမႃး မီးမွၵ်ႈ 5 ပီယဝ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇသွင် ၵေးလၢတ်ႈ။

ဢိူင်ႇသွင်ၵေးၼႆႉ မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 24 လၵ်း။ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵပ်းမိူဝ်ႈ 2014 ၼၼ်ႉသေ ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်းမီးမွၵ်ႈ 5000 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း