Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢွင်ႇပေႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉပတ်းပိုၼ်ႉ ၼမ်ထီႉသၢမ်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ပႃႇတီႇတႆး ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈၼမ်သုတ်းတီႈ 3 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ...

ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်းၽူႈတႅၼ်းတႆးလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး 1 တီႈၼင်ႈ ပဵၼ်ၶဵတ်ႇသဵင် ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉ 1 တီႈၼိုင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇ  ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်  ဢွင်ႇပေႉဝႆႉ 1 တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020  ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇ 129 တီႈၼင်ႈ။...

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇထႅင်ႈတင်း 4 တီႈၼင်ႈ

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇမူတ်း။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇသၢင်ႈ USDP မိူင်းၽျၢၵ်ႈပဵၼ် ဢူးလိၼ်းသေႃႇထုၼ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢူးၺုၼ်ႉဝိၼ်း   သၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 ၊ ဢူးၾရၼ်ႊသိတ်ႉသ်ၵူဝ်ႇ   သၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2 လႄႈ ၼၢင်းၼေႃႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇပေႉပုၼ်ႈလႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈဝႆႉၵူႈတီႈ။

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆးၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႆႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်  တင်း 4 တီႈၼင်ႈ။ ၼၢင်းပိၼ်းတိပ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ (1) SNLD ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ - “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႆႈဝႆႉၼႆၶႃႈ ဝႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႂ်ႉတူၺ်း  UEC ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။ တီႈၼင်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႄႉ...

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉထႅင်ႈ 2 တီႈၼင်ႈ သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈ ၶႅပ်းသဵင်ၼမ်းဝႆႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ဢၼ်ၸတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 /11/2020 ၼႆႉၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  လႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်သုတ်းဢွင်ႇပေႉဝႆႉ 2 တီႈၼင်ႈ လႄႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈ ၶႅပ်းသဵင်ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် လႆႈၼမ် ၼမ်းဝႆႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉထွမ်ႇၶႅပ်းသဵင်ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈသၽႃးၵႂႃႇတီႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉတႄႉၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း  ပဵၼ်  ၼၢင်းၶမ်းဢေး၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇ...

ႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈတီႈၼင်ႈ 3 တီႈမူႇၸေႊ

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး -ၶႄႇ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈၵဵပ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉလႆႈ 3 တီႈၼင်ႈ သၢင်ႇသီႈ USDP ပေႉ 1 တီႈၼင်ႈ  ။    3 တီႈၼင်ႈ ဢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႆႈတီႈမူႇၸေႊၼႆႉပဵၼ်  သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊...

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပေႉပုၼ်ႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇတီႈမိူင်းယွင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၊လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးတင်း 4 တီႈ။ ဝဵင်းမိူင်းယွင်းၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ပီႈၼွင်ႉလိုဝ်ႉ ဢၶႃႇ မၢၼ်ႈ ယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉမီးပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပႃႇတီႇလူင် 4 ဢၼ်ယဝ်ႉ ယင်းမီးပႃႇတီႇ...

တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႆႈတီႈၼင်ႈတင်း 4 တီႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တင်း 4 တီႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၼင်ႈတေႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉတီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၶေႉၶဵင်ႇတီႈၼင်ႈတင်း 4 တီႈ။   ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဵၼ် ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ ၊ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်  ၸၢႆးသီႇႁႃႉၵျေႃႇ ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 ပဵၼ်...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉတီႈၼင်ႈသၽႃး တီႈမိူင်းၼၢႆး သိုပ်ႇထူၼ်ႈသွင်

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ထႅင်ႈတင်း 4 တီႈၼင်ႈ။ ၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉတီႈမိူင်းၼၢႆးပဵၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼၢင်းသူၺ်ႇၺုၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၸၢႆးမွၼ်းလိူၼ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 ၊ ၸၢႆးဝိၼ်းၼၢႆႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 2 လႄႈ ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း...

ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈမီးလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈပၵ်းသဝ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2 သိုပ်ႇထပ်းၵၼ်

ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တီႈဢၼ်မီလုမ်းၸႄႊတွၼ်ႈပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ ။ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵေႃႈၼမ်၊တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈပၵ်းဝႆႉ မီး 3 တပ်ႉ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းမီးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ  လႄႈ သုၼ်ႇလဵဝ်   ၶေႉၶဵင်ႇၵၼ်။ ယူႇတီႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈၼေၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်...

ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 10 ဢိူင်ႇပၢႆၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉ

ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဢၼ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ဢမ်ႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉ 10 ဢိူင်ႇပၢႆၼၼ်ႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈၶႅပ်းမႄး လူၼ်ႉႁိုၵ်း လူၼ်ႉၾင်ႇပေႉပုၼ်ႈ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်းတူဝ်ႈမိူင်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမီးပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ...

ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO လႆႈၶႅပ်းသဵင် ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ တင်းဝဵင်းထႅင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶႅပ်းမႄး ဢၼ်တိုၵ်ႉဢၢၼ်ႇဝႆႉ။    မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းယၢမ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႈ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉလႆႈသဵင်ၼမ်သုတ်းဝႆႉ တင်းဝဵင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020  ၼႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈသဵင်ၶႅပ်းမႄးၼမ် ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉတင်း 4 တီႈၼင်ႈ၊ တီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊...

ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၶႅပ်းမႄး ပႃႇတီႇပဢူဝ်း ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO လႆႈၶႅပ်းမႄးပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ ဝႆႉတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးႁူဝ်ၶမ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၶၼႅၼ်းသဵင်ပႃႇတီႇ  ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO ၼမ်းၼႃႈဝႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img